De Staande Mastroute

Uit ZeilersWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
SM.jpg

De Staande Mastroute is een route door Nederland vanaf Vlissingen tot Delfzijl die met een staande mast kan worden gevaren. Met andere woorden alle bruggen op dit traject hebben de mogelijkheid om te openen.

De grote Staande Mastroute (van zuid naar noord) is grofweg in te delen in 5 stukken, een summiere omschrijving volgt hieronder.

Van Vlissingen tot aan Dordrecht

Vanaf Vlissingen wordt het Kanaal door Walcheren gevolgd langs Middelburg en Veere, over het Veerse Meer, via de Zandkreeksluizen de Oosterschelde op. De Oosterschelde dient vervolgens te worden overgestoken om via het Keeten naar de Krammersluizen te varen. Vervolgens gaat het via het Volkerak en het Hollandsch Diep naar de ingang van de Dordtse Kil aan de westkant van Dordrecht.

Tot hier is de route zeer goed te zeilen, maar dient wel (met name op het Volkerak en het Hollands Diep) rekening te worden gehouden met veel beroepsvaart op de route van Rotterdam naar Antwerpen. Vanaf de Dordtse Kil is het vaarwater vaak te smal en te druk met beroepsvaart om te kunenn zeilen, en veel gebruikers van de staande mastroute kiezen er dan ook voor vanaf hier op de motor verder te varen.

Nadat de Dordtse Kil is afgevaren gaat het stuurboord uit langs de noordoever van Dordrecht. Hier worden de kenmerkende verkeers- en spoorbruggen gepasseerd om vervolgens op het kruispunt van de rivieren de Noord, Beneden Merwede en Oude Maas de Noord op te draaien. Dit kruispunt wordt gezien als het druktste in Europa als het gaat binnenvaartverkeer, dus pas goed op voordat het vaarwater wordt overgestoken.

Van Dordrecht tot Amsterdam

Vanaf Dordrecht vervolgt de staande mastroute haar weg over De Noord, de Hollandse IJssel en de Gouwe naar Alphen a/d Rijn. Aan de monding van de Hollandse IJssel ligt de Algrabrug, die voor jachten beperkt bediend wordt. Overnachten voor deze burg is niet aan te bevelen in verband met èn verkeerslawaai en passerende beroepsvaart. Een goed alternatief is overnachting in de goed uitgeruste jachthaven van IJsselmonde direct voor de monding van de IJssel op de Zuid-oever van de Maas. Bij Alphen a/d Rijn gaat de route door het centrum van de stad over de Oude Rijn. Vervolgens via de Woud- en Heijmanswetering, de Braassemermeer, Oude Wetering over de oostelijke ringvaart van de Haarlemmermeerpolder naar de Nieuwe Meersluis. Door de verwijdering van de oude brug in de A4 is het ook weer mogelijk met staande mast de Oude Rijn te volgen tot Leiden, en daar via de Zijl en de Kaag weer richting Amsterdam te varen, of vanaf de Kaag de route over de Ringvaart naar Haarlem te nemen. De Nieuwe Meersluis is het startpunt van het nachtkonvooi door Amsterdam. De grootste bottlenecks zijn de spoorbruggen bij Gouda. Er is een beperkte mogelijkheid om voor de bruggen te wachten. Sedert de vernieuwing van de remmingwerken is het niet meer mogelijk bij het wachten voor de brug aan wal te gaan.Overnachten voor de burg is niet aan te bevelen in verband met de 24 uur per dag passerende beroepsvaart. Alternatief is te overnachten in de stad Gouda, zeker een bezoekje waard. Komende vanuit het Zuiden kan men overnachten in WV Gouda. Deze haven is bereikbaar door direct voor de spoorbrug stuurboord uit de Nieuwe Gouwe in te draaien. Na 300 meter vindt men de haven aan stuurboordszijde. Vanuit het Noorden is er tussen de Coenenkoopbrug en de spoorbruggen geen officiële jachthaven. Ongeveer 400 meter voor de spoorbruggen zijn in een zijwater wel enige ligplaatsen.

Nachtkonvooi door Amsterdam

De doorvaart door de stad Amsterdam is een belevenis op zich. Het is een deeltraject van de Grote Staande Mast Route. Vanuit de Nieuwe Meersluis vaart u door de Schinkel en de Kostverlorenvaart, via de Singelgracht en het Westerkanaal naar de Houthaven. Als u bij het uitvaren van de Houthaven stuurboord gaat, dan komt u op het IJ. Dit deel van de Staande Mast Route is ongeveer 8 km lang en u vaart er circa 1,5 tot 2 uur over. In de stad passeert u elf beweegbare bruggen en één sluis, de Westerkeersluis.

Voor de vaart door Amsterdam gelden de volgende bijzonderheden:

  • Van maandag tot met zondag wordt in konvooi gevaren, waarbij voor beide richtingen vaak éénmaal doorvaart wordt verleend. De spoorbrug wordt alleen ’s nachts bediend. Bij grote drukte worden meer openingen gecreëerd;
  • De brugwachters bedienen de bruggen om de beurt en pendelen met het konvooi mee. Haasten lost niets op en voordringen is uit den boze;
  • Vaar rustig in het konvooi, sluit aan bij de andere vaarweggebruikers en passeer vlot alle stadsbruggen. Stop niet na het passeren van iedere stadsbrug, maar blijf doorvaren;
  • Houdt u rekening met de eventuele stroom als gevolg van het spuien;
  • Luister tijdens de doorvaart goed uit op marifoonkanaal 69;

Voor de Nieuwe Meersluis aan bakboord ligt een goede wachtplaats. Vanaf deze wachtplaats kunt u zich bij de sluismeester melden. De Nieuwe Meersluis luistert uit op marifoonkanaal 22. Rond 23.50 uur komt het konvooi in beweging; let hierbij op het matrixtijdbord op de brug. Als het aanbod groter is dan de capaciteit van de sluis (circa 20 schepen), wordt gebruik gemaakt van een tweede bediening. Alle schepen die zich hebben gemeld worden beslist geholpen. Na het passeren van de vier gezamenlijke bruggen; de Rijksweg A10, de Schiphol spoorbrug en de GVB brug en het schutten in de Nieuwe Meerschutsluis, voert het konvooi rustig door de negen stadsbruggen in noordelijke richting. Tegen 01.00 uur verzamelen de schepen zich voor de spoorbrug over de Singelgracht. Houdt u rekening met mogelijke stroom als gevolg van spuien. Als de spoorbrug open gaat mag het konvooi van zuid naar noord als eerste doorvaren.

Van Amsterdam tot Lemmer

Na het passeren van de nachtroute door Amsterdam gaat de staande mastroute verder over het IJ richting de Oranjesluizen. Na de schutting en het passeren van de Schellingwouderbrug kan op het Markermeer weer volop gezeil worden. Via de Krabbegatsluizen bij Enkhuizen of de Houtribsluizen bij Lelystad gaat de reis verder over het IJsselmeer richting Lemmer . Voor de gemiddelde zeilboot is deze tocht in een dag te doen.

Van Lemmer tot Delfzijl

De vaarroute binnendoor via het Prinses Margrietsluizen in Lemmer gaat via het Prinses Margrietkanaal naar Grou. Op het Pikmeer bij Grou kunt u bakboord uit de betonde vaargeul in. Vervolgens via de Neare Galle, de Wergeasterfeart, de nieuwe vaarroute om Wergea heen en over het Aquaduct Langdeel naar Leeuwarden. U vaart door de stad Leeuwarden, over de Dokkumer Ee naar Dokkum, het Dokkumer Diep, het Lauwersmeer op naar Zoutkamp en via het Reitdiep en het Van Strarkenborghkanaal naar Groningen. Bij de Oostersluis in Groningen gaat u het Eemskanaal op naar Delfzijl. Het Prinses Margrietkanaal en het Eemskanaal vormen de hoofdroute voor de binnenvaart in het noord-zuid verkeer. De route is in ongeveer anderhalve dag te varen, maar de duur van de vaart blijft afhankelijk van de spitssluitingen in Leeuwarden, passages van spoorbruggen, de drukte op het water en de hoogte van uw schip. De route kent een beperkte diepgang van 1.90 meter, die geldt voor het varen door de stad Leeuwarden en voor het Rietdiep.

Alternatieve staande mastroute

De hierboven beschreven route is de hoofdroute van de staandemast route. Er is echter een alternatief. Zo kan de nachtroute door Amsterdam gemeden worden indien de route bij Oude Wetering wordt verlegd via de zuidelijke- en westelijke ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, de Spaarne en het Zijkanaal C om uiteindelijk op het Noordzeekanaal uit te komen. Na schutting door de sluizen in het Noordzeekanaal wordt weer aansluiting gevonden bij de route over het IJ.

Algemene informatie

  • Bruggen en sluizen op de route kunnen gestremd zijn. Stem dit af via Rijkswaterstaat of de vaarwegbeheerders alvorens te vertrekken
  • De draaitijden van de bruggen zijn op elkaar afgestemd, uitgaande van een gemiddelde snelheid van 9km per uur. De staande mastroute van Dordrecht tot Amsterdam is dan in principe binnen 24 uur af te leggen
  • De route is uiteraard ook van noord naar zuid af te leggen. Voor informatie over de noord/zuid route dient u uw beeldscherm om te draaien

Websites