Gegist bestek

Uit ZeilersWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Gegist bestek is de bepaling op basis van de snelheid, kompaskoers, variatie, deviatie, drift en stroming. Bij het navigeren op gegist bestek worden dus geen GPS en kaartplotters gebruikt.


De Engelse term voor gegist bestek is 'dead reckoning', afgekort DR. 'Dead' heeft in dit geval niets met 'dood' te maken, maar komt van 'deduced' wat afgekort werd tot 'ded'. In feite komt het er op neer dat wanneer er niet beschikt kan worden over een nauwkeurige plaatsbepaling (bijvoorbeeld door middel van GPS, betonning, peilingen of sextant) de actuele positie afgeleid kan worden door uit te gaan van de laatst bekende positie en vervolgens uit de snelheid en gevaren koers de nieuwe positie te berekenen.


Omdat dit meestal hoogst onnauwkeurig is kan er dan meer gesproken worden van 'gissen' dan 'bepalen'. Bij onbekende kusten leidde dit giswerk in vroeger tijden ook vaak tot schipbreuk, en was 'dead' daarbij toch vaak van toepassing.