IJmeer

Uit ZeilersWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het IJmeer is een randmeer ten zuiden van het Markermeer. Het IJmeer ligt tussen de polder De Nes (gemeente Waterland), Pampushaven, de Hollandse Brug en de monding van het IJ bij IJburg.

Het IJmeer is een belangrijk rustgebied voor vogels. In het gebied komen grote aantallen kuifeenden en toppereenden voor. Verder is het één van de belangrijkste pleisterplaatsen voor nonnetjes (een eendensoort) in Nederland.

In noordoostelijke richting gaat het over in het Markermeer, in zuidoostelijke richting, gescheiden door de Hollandse brug, in het Gooimeer.

Woningbouw in het IJmeer

Sinds 1998 werden eilanden opgespoten voor de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg. De eerste woningen kwamen gereed in 2003. Op 24 november 2004 oordeelde de Raad van State dat de aanleg van nog meer nieuwe eilanden voorlopig verboden wordt, omdat de gevolgen voor het milieu onvoldoende onderzocht zijn.

Er bestaan plannen om een verbinding te maken tussen Amsterdam-IJburg en Almere dwars door het IJmeer. Ook Almere heeft plannen om woonwijken in het IJmeer te bouwen. Als deze plannen gerealiseerd worden, zou dit betekenen dat Amsterdam en Almere in de toekomst naar elkaar toe groeien ten koste van het IJmeer.

Gegevens vaarweg

Diepte: gemiddeld -2,80 meter t.o.v. Meer Peil

Eilanden

In het IJmeer ligt een aantal eilanden:

Bronnen