Markermeer

Uit ZeilersWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Markermeer is een deel van de voormalige Zuiderzee, gelegen tussen Noord-Holland en Flevoland. Aan de noordoostelijke zijde grenst het aan het IJsselmeer, daarvan afgescheiden door de Houtribdijk.

Het Markermeer is genoemd naar het schiereiland Marken, in het zuidwesten van het meer. De term ‘Markermeer’ is ontstaan door de geplande inpoldering van dit gebied tot Markerwaard. Aangezien dat plan niet is uitgevoerd, is de term Zuidelijk IJsselmeer feitelijk juister, maar deze wordt nooit gebruikt.

Het meer is driehoekig gevormd, 700 km² groot, en is op de meeste plaatsen 2 tot 4 meter diep.

Het Markermeer gaat ten zuiden van Marken over in het IJmeer. In het noordwestelijke deel ligt een ronde, baai-achtige inham van de Noord-Hollandse kust, de Hoornse Hop. Dit deel kan grofweg aangegeven worden met de driehoek Schardam-Hoorn-Schellinkhout. Het gebied tussen Marken, Monnickendam en Volendam wordt Gouwzee genoemd.

Met de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad in 1976 is het water in het Markermeer en IJmeer afgesloten van het IJsselmeer. Daardoor bevat het water van het Markermeer veel slib en weinig voedsel. Vogels, vissen en planten zijn in aantal en verscheidenheid afgenomen.

Het Markermeer is een prachtig vaargebied voor de watersport, met talloze mogelijkheden. Het is een uitdagend, open vaarwater, dat enige geoefendheid vraagt. Bij rustig weer kunnen ook kleinere schepen er prima varen. Voorgeschreven vaarroutes voor de watersport zijn er niet, maar dat is ook het leuke van dit vaarwater. Voor de beroepsvaart zijn er wel een paar vaargeulen.

Bij hardere wind kan het flink spoken op het IJsselmeer en Markermeer. Vergist u zich ook niet in de kracht van het water bij harde wind. Het Markermeer kent net als het IJsselmeer een korte, heftige golfslag die u in harde wind zeker parten gaat spelen op een motorboot of aan de wind zeilend. Zorg dat u goed voorbereid bent en dat alles aan boord ‘zeevast’ staat.

Regelgeving

Op het Markermeer is het BPR van toepassing. Op het Markermeer gelden geen snelheidsbeperkingen. U mag zo hard varen als u wilt, mits u 500 meter uit de kust blijft en buiten de betonde vaargeulen blijft. in de Gouwzee is een snelvaargebied uitgezet. In een snelle motorboot, of groot schip heeft u op het Markermeer Vaarbewijs 2 nodig. Op de Gouwzee volstaat vaarbewijs 1.

  • In de zomermaanden is er betonning aanwezig tussen de kunstmatig aangelegde eilandjes en Muiden. Buiten de betonning wordt het al snel ondiep.
  • Snel varen mag op het IJmeer en het Markermeer als u ten oosten van de denkbeeldige lijn tussen de Pampushaven en de elektriciteitscentrale bij Muiden bent en op meer dan 250 meter uit de kustlijn.

De eilanden voor de kust van Muiden en Muiderberg 't Hooft, de Drost en Warrenar zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Daar geldt een aantal regels.

  • Het maken van open vuur is verboden.
  • Het is verboden afval achter te laten.
  • Het is verboden langer dan drie dagen een ligplaats in te nemen.

Centrale meldpost IJsselmeer

Ieder uur om 15 minuten over het hele uur wordt via de marifoon op blokkanaal 1 een bericht over het weer en nautische bijzonderheden uitgezonden Als u hulp nodig heeft roept u op op kanaal 16 en (over het algemeen) binnen 15 minuten is de KNRM bij u.

Vaargeulen en vaarbeperkingen

De belangrijkste scheepvaartverbinding voor de beroepsvaart over het Markermeer is de hoofdvaarweg Amsterdam - Lemmer via Lelystad. Belangrijke nevenvaarroutes zijn de doorgaande verbindingen van Amsterdam via Enkhuizen naar Lemmer en Kornwerderzand.

Vooral in de Hoornse Hop woekeren waterplanten 's zomers zodanig dat ze de watersport verstoren. Het fonteinkruid is zeker voor kleinere boten met een vrij steile kiel een groot probleem. Het blijft aan kiel en roer hangen. Als de snelheid terugloopt is terugslaan een optie, mits de motor niet stikt in het fonteinkruid. Beter is het om vanaf medio juni de Hoornse Hop te mijden.

Waterstanden

Het Markermeer kent een zomer- en winter streefpeil. In de zomerperiode staat het water van het Markermeer twintig centimeter hoger dan in de winter. Hiervoor zorgt Rijkswaterstaat. Het zomerpeil is 0,20m onder NAP. Het winterpeil 0,40m onder NAP. De overgang van winter- naar zomerpeil vindt voor het Markermeer en Randmeren Zuid plaats tussen ca. 15 maart en 15 april en de overgang van zomer- naar wintelpeil vindt plaats tussen 20 september en 15 oktober. Dit is niet gelijktijdig met het IJsselmeer.

Onder andere door op- of afwaaien, verhoogde afvoer van rivieren of verminderd spuien kan de waterstand tot ruim een meter variëren rond dit streefpeil, zowel op het Markermeer/IJmeer als het IJsselmeer. Ook al hebben ze hetzelfde streefpeil, hun werkelijke peil zal mede hierdoor vrijwel altijd iets verschillen. Raadpleeg de website van Rijkswaterstaat voor de actuele waterstanden Markermeer

Havens

Aan het Marker- en IJmeer liggen de volgende havens (met de klok mee vanaf Marken):

Sportvisserij

De visstand van het Markermeer-IJmeer is al jaren zeer slecht, waardoor er vrijwel geen sportvisser meer aan de waterkant te vinden is. Onder andere door de aanleg van een grootschalig eilandengebied ter hoogte van de Houtribdijk (Markerwadden), diverse vooroevers en vispassages willen Rijk en regio zorgen voor gezond water en een veerkrachtige natuur. Dit biedt in de toekomst ook mogelijkheden voor de sportvisserij. [1]

Toekomst

In 2012 kwam Natuurmonumenten met het plan Marker Wadden naar buiten, dat voorziet in de aanleg van natuureilanden op korte afstand van de Houtribdijk. Er wordt hierin samengewerkt met onder meer de rijksoverheid en ingenieursbureau DHV. Aan het project zou in 2015 moeten worden begonnen.

Bronnen