Tiengemeten

Uit ZeilersWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Tiengemeten is een eiland in de provincie Zuid-Holland. Het maakt deel uit van de gemeente Korendijk. De naam duidt op de grootte: een gemet is een oude landmaat van ruim 0,4 hectare. Tiengemeten is 8,5 km lang en 3 km breed; dit is echter meer dan 'tiengemeten'.

Het eiland was bestemd voor akkerbouw en wordt sinds 1997 door de Vereniging Natuurmonumenten ontwikkeld tot een natuurgebied. Het eiland was voorheen eigendom van pensioenverzekeraar Amev, waardoor regels voor de openbare weg, zoals rijbevoegdheid en autoregistratie voor voertuigen die op het eiland bleven, hier niet van toepassing waren. Op het eiland was één weg Tiengemeten. Tot 2007 lag er op het eiland de buurtschap Tiengemeten. De buurtschap bestond een kleine kern van zeven boerderijen met daaromheen grote akkerlanden met hier en daar een boerderij. Landbouw was samen met de veerdienst en het rattenvangen de enige vorm van inkomsten.

Voor 1990 waren er nog plannen van projectontwikkelaars om het eiland te gebruiken als recreatiepark, dumpplaats voor verontreinigd slib, vliegveld of een kerncentrale. In 1990 wordt echter besloten het eiland een nieuw en uniek natuurgebied te maken en wordt het door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur. In 1994 wordt het eiland door de provincie aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Inmiddels zijn de zes boeren van het eiland uitgekocht. Zij konden daardoor elders in Nederland een nieuw akkerbouwbedrijf beginnen. Vanaf 1997 is gestart met het omzetten van de 700 hectare akkerbouwgrond naar natuurgebied. Daarmee werd Tiengemeten het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland. In mei 2007 verliet de laatste boer het eiland. De overige 11 bewoners zijn gebleven, waaronder de van tv bekende rattenvanger Hugo Schortinghuis.

Er is een veerverbinding over het Vuile Gat, (onderdeel van het Haringvliet met Nieuwendijk, ten westen van Zuid-Beijerland. Bij kleine groepen wordt gebruikgemaakt van een kleine vlet; de grote veerpont wordt gebruikt om groot materiaal over te zetten. Auto's zijn niet toegestaan op Tiengemeten (behalve voor gasten van de herberg of de vakantiewoningen). De populariteit van Tiengemeten als recreatie- en natuurgebied groeit. In 2008 trok het eiland 27.000 bezoekers, in 2009 waren het er ruim 37.000.

Op het eiland is een aantal rondwandelingen te maken, die alle in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten beginnen. Op de westpunt zijn twee boerderijen en twee woonhuizen gerestaureerd. Deze panden worden nu door Staatsbosbeheer verhuurd als zogenoemde Buitenleven recreatiewoning. Op de westpunt van het eiland in de zogenoemde Oude Polder is een herberg met terras, hotelkamers en een camping gevestigd.

De Grote Haven is alleen voor de veerboten toegankelijk; jachten kunnen overdag aanmeren in de kleine haven aan het Vuile Gat schuin tegenover jachthaven De Put, ongeveer een mijl ten westen van de Grote Haven. De Kleine Haven (bij de herberg) is ook niet toegankelijk voor jachten.