Welkom  

   

Mijn Menu  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Welkom, Gasten
In deze sectie horen alleen topics welke een project beschrijven. Hiervoor gelden bijzondere regels. De beschrijving van het project staat centraal, reacties van zowel de Topic Starter (TS) als andere leden zijn alleen toegestaan indien deze rechtstreeks betrekking hebben op de projectinhoud. Zie ook de forumregels die hierop van toepassing zijn.

Onderwerp: BMS (boat monitoring system)

BMS (boat monitoring system) 15 dec 2018 10:20 #1005392

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
Hieronder de huidige code van mijn BMS met een paar aanpassingen.
- twee regels toegevoegd om de rollover van millis() te tackelen (nog niet getest)
- ik heb een hysterese ingebouwd voor de kachel, maar volgens mij de verkeerde kant op ...
in onderstaande code is dus de - en + gewisseld t.o.v. de code zoals die nu draait. (zie sub kachel_aan)
// include the GSM library
#include <GSM.h>;
#include <dht.h>;
#include <TinyGPS++.h>

#define dataPin_t1 8  //voor de temperatuur sensor
//#define dataPin_t2 9  //voor de temperatuur sensor
#define PINNUMBER "6495"

// APN information obrained from your network provider
#define GPRS_APN    "internet" // replace with your GPRS APN
#define GPRS_LOGIN   "KPN"  // replace with your GPRS login
#define GPRS_PASSWORD "gprs" // replace with your GPRS password

dht DHT;
TinyGPSPlus gps;
GSM gsmAccess(false);   // include a 'true' parameter for debug enabled
GSM_SMS sms;
GSMClient client;
GPRS gprs;


int readData;
float t1; float t1_min; float t1_max; boolean t1_min_alarm = false; boolean t1_max_alarm = false; boolean t1_alarm = false;
float h1; float h1_min; float h1_max; boolean h1_min_alarm = false; boolean h1_max_alarm = false; boolean h1_alarm = false;
//float t2; float t2_min; float t2_max; boolean t2_min_alarm = false; boolean t2_max_alarm = false; boolean t2_alarm = false;
//float h2; float h2_min; float h2_max; boolean h2_min_alarm = false; boolean h2_max_alarm = false; boolean h2_alarm = false;

boolean log_aan = true;
boolean alarm_aan = true;
boolean request_alarm = true;

char remoteNumber[20]; 
String toegestaan_nummer[] = {"+316", "+316"};
int aantal_nummers = 2;
char c;
String bericht;
String item;
String waarde_item;

char server[] = ""; // the base URL
char path[] = "; // the path
int port = 80; // the port, 80 for HTTP
String waarde = "";
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 600000;

int analogInput_3 = A3;
int value_3 = 0;
float vout_3= 0.0;

int analogInput_1 = A4;
float vout_1 = 0.0;
float vin_1 = 0.0; float vin_1_min; float vin_1_max; boolean vin_1_min_alarm = false; boolean vin_1_max_alarm = false; boolean vin_1_alarm = false;
float R1_1 = 30000;//29970.0;
float R2_1 = 7500;//7520.0;
int value_1 = 0;
const int RunningAverageCount = 10;
boolean RunningAvarageReady = false;
float RunningAverageBuffer_1[RunningAverageCount];
int NextRunningAverage_1;


int analogInput_2 = A5;
float vout_2 = 0.0;
float vin_2 = 0.0; float vin_2_min; float vin_2_max; boolean vin_2_min_alarm = false; boolean vin_2_max_alarm = false; boolean vin_2_alarm = false;
float R1_2 = 30000.0;
float R2_2 = 7500;//7510.0;
int value_2 = 0;
float RunningAverageBuffer_2[RunningAverageCount];
int NextRunningAverage_2;

long valueAvarage = 0;
int MeasurementsToAverage = 100;

int relay_kachel = 12;
boolean kachel = false;
float t_kachel = 5.0;
boolean kachel_aan = false;long readVcc() {
 // Read 1.1V reference against AVcc
 // set the reference to Vcc and the measurement to the internal 1.1V reference
 #if defined(__AVR_ATmega32U4__) || defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX4) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
 #elif defined (__AVR_ATtiny24__) || defined(__AVR_ATtiny44__) || defined(__AVR_ATtiny84__)
   ADMUX = _BV(MUX5) | _BV(MUX0) ;
 #else
  ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
 #endif 
 
 delay(2); // Wait for Vref to settle
 ADCSRA |= _BV(ADSC); // Start conversion
 while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); // measuring
 
 uint8_t low = ADCL; // must read ADCL first - it then locks ADCH 
 uint8_t high = ADCH; // unlocks both
 
 long result = (high<<8) | low;
 
 result = 1125300L / result; // Calculate Vcc (in mV); 1125300 = 1.1*1023*1000
 return result; // Vcc in millivolts
}

void setup()
{
 pinMode(13, OUTPUT);
 digitalWrite(13, LOW);
 
 pinMode(A1, OUTPUT);
 digitalWrite(A1, LOW);
 pinMode(A2, OUTPUT);
 digitalWrite(A2, LOW);
 pinMode(A3, OUTPUT);
 digitalWrite(A3, LOW);
 pinMode(A6, OUTPUT);
 digitalWrite(A6, LOW);
 pinMode(A7, OUTPUT);
 digitalWrite(A7, LOW);
 pinMode(A8, OUTPUT);
 digitalWrite(A8, LOW);
 pinMode(A9, OUTPUT);
 digitalWrite(A9, LOW);
 pinMode(A10, OUTPUT);
 digitalWrite(A10, LOW);
 pinMode(A11, OUTPUT);
 digitalWrite(A11, LOW);
 pinMode(A12, OUTPUT);
 digitalWrite(A12, LOW);
 pinMode(A13, OUTPUT);
 digitalWrite(A13, LOW);
 pinMode(A14, OUTPUT);
 digitalWrite(A14, LOW);
 pinMode(A15, OUTPUT);
 digitalWrite(A15, LOW);

 for (int i = 14; i <= 53; i++) {
  pinMode(i, OUTPUT);
  digitalWrite(i, LOW);
 }
 
 //Serial.begin(9600);
 //Serial.println("Starting Arduino web client.");
 
 Serial1.begin(9600);
 pinMode(analogInput_1, INPUT);
 pinMode(analogInput_2, INPUT);
 pinMode(analogInput_3, INPUT);

 pinMode(relay_kachel, OUTPUT);
 digitalWrite(relay_kachel, HIGH);
 
 // connection state
 connect_to_network();
}

void connect_to_network()
{
 boolean notConnected = true;
 // Start GSM shield
 // pass the PIN of your SIM as a parameter of gsmAccess.begin()
 while(notConnected)
 {
  if((gsmAccess.begin(PINNUMBER, true)==GSM_READY) &
   (gprs.attachGPRS(GPRS_APN, GPRS_LOGIN, GPRS_PASSWORD)==GPRS_READY)){
   notConnected = false;
   //Serial.println("Connected to network");
  }
  else
  {
   //Serial.println("Not connected");
   delay(1000);
  }
 }
 //Serial.println("GSM connected");
 //zend_data();
}

void zend_data()
{
 //Serialprintln("connecting...http");
 // if you get a connection, report back via serial:
 if (client.connect(server, port))
 {
  //Serial.println("http connected");
  // Make a HTTP request:
  client.print("GET ");
  client.print(path);
  client.print(waarde);
  client.println(" HTTP/1.1");
  client.print("Host: ");
  client.println(server);
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  //client.stop();
 } 
 else
 {
  // if you didn't get a connection to the server:
  //Serial.println("http connection failed");
  connect_to_network();
  zend_data();
 }
}

void loop(){
 //Serial.println(request_alarm);
 if(client.available()){
  lees_http();
 }

  
 readData = DHT.read22(dataPin_t1);
 t1 = DHT.temperature;
 h1 = DHT.humidity;
 
 //readData = DHT.read22(dataPin_t2);
 //t2 = DHT.temperature;
 //h2 = DHT.humidity;

 lees_spanning();
 
 unsigned long currentMillis = millis();
 if(currentMillis < previousMillis){previousMillis = currentMillis;} //toegevoegd ivm millis() rollover
 
 if (sms.available()){
  lees_sms();
 }
 else{
  if (currentMillis +8000 < millis()) {
   //Serial.println(millis() - currentMillis);
   //Serial.println("sms connect");
   connect_to_network();
   
  }
 }
 
 
 if(log_aan && RunningAvarageReady){
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
   previousMillis = currentMillis;
   
   //lees_gps();
  
   waarde = "id=";
   waarde.concat("&T1=");
   waarde.concat(t1);
   waarde.concat("&H1=");
   waarde.concat(h1);
   //waarde.concat("&T2=");
   //waarde.concat(t2);
   //waarde.concat("&H2=");
   //waarde.concat(h2);
   waarde.concat("&V1=");
   waarde.concat(vin_1);
   waarde.concat("&V2=");
   waarde.concat(vin_2);
   waarde.concat("&R1=");
   waarde.concat(kachel_aan);
   waarde.concat("&POS=");
   waarde.concat(String(gps.location.lat(), 7));
   waarde.concat(",");
   waarde.concat(String(gps.location.lng(), 7));
   if(request_alarm){
     waarde.concat("&RA=TRUE"); //RA = request alarm settings
   }
   zend_data();
  }
 }
 
 
 
 lees_gps();
 //Serial.print(gps.location.lat(), 6);
 //Serial.print(", ");
 //Serial.println(gps.location.lng(), 6);
 //Serial.println(gps.location.isValid());
 //Serial.print(gps.satellites.value());
 //Serial.print(", ");
 //Serial.println(gps.satellites.isValid());

 if(RunningAvarageReady && alarm_aan){
  if(t1_min_alarm && t1_min > t1 && !(t1_alarm)){alarm("Low Temperature Alarm T1", t1);t1_alarm = true;}
  if(t1_max_alarm && t1_max < t1 && !(t1_alarm)){alarm("High Temperature Alarm T1", t1);t1_alarm = true;}
  if(t1_alarm && (t1_min < t1 || !(t1_min_alarm)) && (t1_max > t1 || !(t1_max_alarm))){t1_alarm = false;}
 
  //if(t2_min_alarm && t2_min > t2 && !(t2_alarm)){alarm("Low Temperature Alarm T2", t2);t2_alarm = true;}
  //if(t2_max_alarm && t2_max < t2 && !(t2_alarm)){alarm("High Temperature Alarm T2", t2);t2_alarm = true;}
  //if(t2_alarm && (t2_min < t2 || !(t2_min_alarm)) && (t2_max > t2 || !(t2_max_alarm))){t2_alarm = false;}
 
  if(h1_min_alarm && h1_min > h1 && !(h1_alarm)){alarm("Low Humidity Alarm H1", h1);h1_alarm = true;}
  if(h1_max_alarm && h1_max < h1 && !(h1_alarm)){alarm("High Humidity Alarm H1", h1);h1_alarm = true;}
  if(h1_alarm && (h1_min < h1 || !(h1_min_alarm)) && (h1_max > h1 || !(h1_max_alarm))){h1_alarm = false;}
 
  //if(h2_min_alarm && h2_min > h1 && !(h2_alarm)){alarm("Low Humidity Alarm H2", h2);h2_alarm = true;}
  //if(h2_max_alarm && h2_max < h1 && !(h2_alarm)){alarm("High Humidity Alarm H2", h2);h2_alarm = true;}
  //if(h2_alarm && (h2_min < h2 || !(h2_min_alarm)) && (h2_max > h2 || !(h2_max_alarm))){h2_alarm = false;}
  
  if(vin_1_min_alarm && vin_1_min > vin_1 && !(vin_1_alarm)){alarm("Under Voltage Alarm V1", vin_1);vin_1_alarm = true;}
  if(vin_1_max_alarm && vin_1_max < vin_1 && !(vin_1_alarm)){alarm("Over Voltage Alarm V1", vin_1);vin_1_alarm = true;}
  if(vin_1_alarm && (vin_1_min < vin_1 || !(vin_1_min_alarm)) && (vin_1_max > vin_1 || !(vin_1_max_alarm))){vin_1_alarm = false;}
  
  if(vin_2_min_alarm && vin_2_min > vin_2 && !(vin_2_alarm)){alarm("Under Voltage Alarm V2", vin_2);vin_2_alarm = true;}
  if(vin_2_max_alarm && vin_2_max < vin_2 && !(vin_2_alarm)){alarm("Over Voltage Alarm V2", vin_2);vin_2_alarm = true;}
  if(vin_2_alarm && (vin_2_min < vin_2 || !(vin_2_min_alarm)) && (vin_2_max > vin_2 || !(vin_2_max_alarm))){vin_2_alarm = false;}
 } 
 delay(5000);
 bedien_kachel();
}


void bedien_kachel(){
 if(kachel){
  if((t1 + 0.25) < t_kachel){
    kachel_aan = true;
    //Serial.println("kachel aan");
  }
  if((t1 - 0.25) > t_kachel){
    kachel_aan = false;
    //Serial.println("kachel uit");
  }
 }
 else{
  kachel_aan = false;
  //Serial.println("kachel uit");
 }
 if(kachel_aan){
  digitalWrite(relay_kachel, LOW);
 }
 else{
  digitalWrite(relay_kachel, HIGH);
 }
 
}

void lees_spanning(){
 //Serial.print("referentie spanning : ");
 
 float vccValue=readVcc()/1000.0;
 //Serial.println(vccValue);

 value_3 = analogRead(analogInput_3);
 vout_3 = vccValue - ((value_3 * vccValue *2) / 1023.0);
 
 //Serial.print("Nul spanning : ");
 //Serial.println(vout_3);
 
 valueAvarage = 0;
 for(int i=0;i<MeasurementsToAverage;i++){ 
  value_1 = analogRead(analogInput_1);
  valueAvarage += value_1;
  delay(10);
 }
 value_1 = (valueAvarage / MeasurementsToAverage);//*1.0131;//1.0131;
 vout_1 = (value_1 * vccValue) / 1023.0;
 vin_1 = (vout_1 / (R2_1/(R1_1+R2_1))) + vout_3;
 
 RunningAverageBuffer_1[NextRunningAverage_1++] = vin_1;
 if(NextRunningAverage_1 >= RunningAverageCount){
  NextRunningAverage_1 =0;
  RunningAvarageReady = true;
 }
 float RunningAverageVoltage = 0;
 for(int i=0;i<RunningAverageCount;i++){
  RunningAverageVoltage += RunningAverageBuffer_1[i];
 }
 vin_1 = (RunningAverageVoltage / RunningAverageCount)-0.32;

 //Serial.print("V1 : ");
 //Serial.println(vin_1);

 valueAvarage = 0;
 for(int i=0;i<MeasurementsToAverage;i++){ 
  value_2 = analogRead(analogInput_2);
  valueAvarage += value_2;
  delay(10);
 }
 value_2 = (valueAvarage / MeasurementsToAverage);// *1.0131;//1.0131;
 vout_2 = (value_2 * vccValue) / 1023.0;
 vin_2 = (vout_2 / (R2_2/(R1_2+R2_2))) + vout_3;
 
 RunningAverageBuffer_2[NextRunningAverage_2++] = vin_2;
 if(NextRunningAverage_2 >= RunningAverageCount){
  NextRunningAverage_2 =0;
 }
 RunningAverageVoltage = 0;
 for(int i=0;i<RunningAverageCount;i++){
  RunningAverageVoltage += RunningAverageBuffer_2[i];
 }
 vin_2 = (RunningAverageVoltage / RunningAverageCount)-0.32;

 //Serial.print("V2 : ");
 //Serial.println(vin_2);
}

void alarm(String tekst, float waarde){
  for (int dit_nummer = 0; dit_nummer < aantal_nummers; dit_nummer++) {
   toegestaan_nummer[dit_nummer].toCharArray(remoteNumber, 20);
   sms.beginSMS(remoteNumber);
   sms.println(tekst);
   sms.println(waarde);
   sms.endSMS();
  }
}


void lees_gps(){
 unsigned long start = millis();
 do 
 {
  while (Serial1.available())
   gps.encode(Serial1.read());
 } while ((millis() - start < 1000) && (millis() > start)); //&& (millis() > start) toegevoegd ivm millis() rollover
}

void lees_http(){
 bericht = "";
 while(c=client.read()){
  //Serial.print(c);
  bericht.concat(c);
  if(c=='!'){
   bericht = "";
  }
  if(c=='#'){
   item = bericht.substring(0,bericht.length()-1);
   bericht = "";
  }
  if(c=='*'){
   request_alarm = false;
   waarde_item = bericht.substring(0,bericht.length()-1);
   bericht = "";
   //Serial.print(item);
   //Serial.print(" - ");
   //Serial.println(waarde_item);
   if(item == "V1_min"){
    vin_1_min = waarde_item.toFloat();
   }
   if(item == "V1_max"){
    vin_1_max = waarde_item.toFloat();
   }
   if(item == "V1_min_alarm"){
    vin_1_alarm = false;
    if(waarde_item == "true"){
     vin_1_min_alarm = true;
    }
    else{
     vin_1_min_alarm = false;
    }
   }
   if(item == "V1_max_alarm"){
    vin_1_alarm = false;
    if(waarde_item == "true"){
     vin_1_max_alarm = true;
    }
    else{
     vin_1_max_alarm = false;
    }
   }
   if(item == "V2_min"){
    vin_2_min = waarde_item.toFloat();
   }
   if(item == "V2_max"){
    vin_2_max = waarde_item.toFloat();
   }
   if(item == "V2_min_alarm"){
    vin_2_alarm = false;
    if(waarde_item == "true"){
     vin_2_min_alarm = true;
    }
    else{
     vin_2_min_alarm = false;
    }
   }
   if(item == "V2_max_alarm"){
    vin_2_alarm = false;
    if(waarde_item == "true"){
     vin_2_max_alarm = true;
    }
    else{
     vin_2_max_alarm = false;
    }
   }
   if(item == "T1_min"){
    t1_min = waarde_item.toFloat();
   }
   if(item == "T1_max"){
    t1_max = waarde_item.toFloat();
   }
   if(item == "T1_min_alarm"){
    t1_alarm = false;
    if(waarde_item == "true"){
     t1_min_alarm = true;
    }
    else{
     t1_min_alarm = false;
    }
   }
   if(item == "T1_max_alarm"){
    t1_alarm = false;
    if(waarde_item == "true"){
     t1_max_alarm = true;
    }
    else{
     t1_max_alarm = false;
    }
   }
   //if(item == "T2_min"){
   // t2_min = waarde_item.toFloat();
   //}
   //if(item == "T2_max"){
   // t2_max = waarde_item.toFloat();
   //}
   //if(item == "T2_min_alarm"){
   // t2_alarm = false;
   // if(waarde_item == "true"){
   //  t2_min_alarm = true;
   // }
   // else{
   //  t2_min_alarm = false;
   // }
   //}
   //if(item == "T2_max_alarm"){
   // t2_alarm = false;
   // if(waarde_item == "true"){
   //  t2_max_alarm = true;
   // }
   // else{
   //  t2_max_alarm = false;
   // }
   //}
   if(item == "H1_min"){
    h1_min = waarde_item.toFloat();
   }
   if(item == "H1_max"){
    h1_max = waarde_item.toFloat();
   }
   if(item == "H1_min_alarm"){
    h1_alarm = false;
    if(waarde_item == "true"){
     h1_min_alarm = true;
    }
    else{
     h1_min_alarm = false;
    }
   }
   if(item == "H1_max_alarm"){
    h1_alarm = false;
    if(waarde_item == "true"){
     h1_max_alarm = true;
    }
    else{
     h1_max_alarm = false;
    }
   }
   //if(item == "H2_min"){
   // h2_min = waarde_item.toFloat();
   //}
   //if(item == "H2_max"){
   // h2_max = waarde_item.toFloat();
   //}
   //if(item == "H2_min_alarm"){
   // h2_alarm = false;
   // if(waarde_item == "true"){
   //  h2_min_alarm = true;
   // }
   // else{
   //  h2_min_alarm = false;
   // }
   //}
   //if(item == "H2_max_alarm"){
   // h2_alarm = false;
   // if(waarde_item == "true"){
   //  h2_max_alarm = true;
   // }
   // else{
   //  h2_max_alarm = false;
   // }
   //}
  }
 }
 //Serial.println(bericht);

 client.stop();
 
}

void lees_sms(){
 //Serial.println("Message received from:");
  sms.remoteNumber(remoteNumber, 20);
  //Serial.println(remoteNumber);
  
  boolean toegestaan = false;
  for (int dit_nummer = 0; dit_nummer < aantal_nummers; dit_nummer++) {
   //Serial.println(toegestaan_nummer[dit_nummer]);
   if(toegestaan_nummer[dit_nummer] == remoteNumber){
    toegestaan = true;
    //Serial.println("toegestaan");
   }
  }
  
  if(toegestaan){
   bericht = "";
   while(c=sms.read()){
    bericht.concat(c);
   }
   bericht.toUpperCase();
   //Serial.println(bericht);
   //Serial.println(bericht.substring(0,3));
   //Serial.println(bericht.substring(4,7));
   if(bericht.substring(0,3) == "LOG"){
    //Serial.println("LOG");
    if(bericht.substring(4,7) == "AAN"){
     //Serial.print("LOG AAN");
     log_aan = true;
    }
    if(bericht.substring(4,7) == "UIT"){
      //Serial.print("LOG UIT");
      log_aan = false;
    }
   }
   if(bericht.substring(0,5) == "ALARM"){
    if(bericht.substring(6,9) == "AAN"){
     alarm_aan = true;
    }
    if(bericht.substring(6,9) == "UIT"){
      alarm_aan = false;
    }
   }
   if(bericht.substring(0,4) == "INFO"){
    schrijf_sms();
   }
   if(bericht.substring(0,8) == "INTERVAL"){
    interval = (bericht.substring(9).toInt())*60000;
   }
   if(bericht.substring(0,6) == "KACHEL"){
    if(bericht.substring(7,10) == "AAN"){
     kachel = true;
    }
    if(bericht.substring(7,10) == "UIT"){
      kachel = false;
    }
   }
   if(bericht.substring(0,4) == "TEMP"){
    t_kachel = bericht.substring(5).toFloat();
   }
  }
  sms.flush();
}

void schrijf_sms(){
 sms.beginSMS(remoteNumber);
 sms.print("Log function :");
 sms.println(log_aan);
 sms.print("Alarm function :");
 sms.println(alarm_aan);
 sms.print("Heater function :");
 sms.println(kachel);
 sms.print("Kachel SP. :");
 sms.println(t_kachel);
 sms.print("V1 :");
 sms.print(vin_1);
 if(vin_1_min_alarm){
  sms.print(" -: ");
  sms.print(vin_1_min);
 }
 if(vin_1_max_alarm){
  sms.print(" +: ");
  sms.print(vin_1_max);
 }
 sms.println();
 sms.print("V2 :");
 sms.print(vin_2);
 if(vin_2_min_alarm){
  sms.print(" -: ");
  sms.print(vin_2_min);
 }
 if(vin_2_max_alarm){
  sms.print(" +: ");
  sms.print(vin_2_max);
 }
 sms.println();
 sms.print("T1 :");
 sms.print(t1);
 if(t1_min_alarm){
  sms.print(" -: ");
  sms.print(t1_min);
 }
 if(t1_max_alarm){
  sms.print(" +: ");
  sms.print(t1_max);
 }
 sms.println();
 sms.print("H1 :");
 sms.print(h1);
 if(h1_min_alarm){
  sms.print(" -: ");
  sms.print(h1_min);
 }
 if(h1_max_alarm){
  sms.print(" +: ");
  sms.print(h1_max);
 }
 sms.println();
 //sms.print("T2 :");
 //sms.print(t2);
 //if(t2_min_alarm){
 // sms.print(" -: ");
 // sms.print(t2_min);
 //}
 //if(t2_max_alarm){
 // sms.print(" +: ");
 // sms.print(t2_max);
 //}
 //sms.println();
 //sms.print("H2 :");
 //sms.print(h2);
 //if(h2_min_alarm){
 // sms.print(" -: ");
 // sms.print(h2_min);
 //}
 //if(h2_max_alarm){
 // sms.print(" +: ");
 // sms.print(h2_max);
 //}
 sms.println();
 if(gps.location.isValid()){
  sms.print("http://maps.google.com/maps?f=q&q=(");
  sms.print(gps.location.lat(), 7);
  sms.print(",");
  sms.print(gps.location.lng(), 7);
  sms.println(")");
 }
 else{
  sms.println("NO FIX");
 }
 sms.print("interval :");
 sms.println(interval/60000);
 sms.endSMS();
}
Thalassa
Hunter 27
Laatst bewerkt: 15 dec 2018 10:21 door PvO.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 16 dec 2018 07:34 #1005626

 • Woody130
 • Woody130's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1287
Zoo, je hebt er flink wat bijgebouwd. Alarmen, kachel...

Ik mijn code voor nu even aangepast met het volgende
 • millis() rollover afhandeling
 • pincode eraf gehaald
 • Serial.print vervangen door DebugPrint

Zelf denk ik dat het printen van debuginformatie het hangen heeft veroorzaakt. Ik daarom het volgende toegevoegd. Als ik hem in de boot zet commentarieer ik de eerste regel weg.
#define DEBUG true
#ifdef DEBUG
 #define DebugPrintln(a) (Serial.println(a))
 #define DebugPrint(a)  (Serial.print(a))
#else
 #define DEBUG false
 #define DebugPrintln(a)
 #define DebugPrint(a)
#endif
...
DebugPrintln("Initialiseren Arduino BMS");
Voor nu gaar hij een weekje de kelder in om daar de vochtigheid te meten.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 27 dec 2018 08:57 #1008439

 • Woody130
 • Woody130's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1287
Mijn problemen met mijn BMS, zoals ik eerder in het draadje schreef, hebben dus puur te maken met de print-statements die ik voor debug gebruikte. Ik heb ze nu vervangen #defines (zie vorige post) en nu draait het gewoon al dagen lekker door. Dit was echt een leuk projectje. In het nieuwe jaar ga ik wat functies toevoegen.

Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 03 sept 2019 10:29 #1079615

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
Even een update in dit draadje.
Het BMS heeft bijna heel de afgelopen winter prima gewerkt.
Door een SMSje naar de boot te sturen en daarmee de kachel aan te zetten, was de boot al lekker op temperatuur als we arriveerde voor de winterwedstrijd op de Grevelingen.

Alleen aan het eind van het winterseizoen viel de bms regelmatig uit.
Daar toen verder geen aandacht aan besteedt.

Maar omdat we van de winter weer willen meedoen aan de Grevelingen cup de boel toch maar weer eens opgestart.
Ook nu valt het bms na een dag of twee uit.
Ik vermoed de gsm modem hiervoor verantwoordelijk is.
In de gsm bibliotheek heb ik wat print statements toegevoegd om zo te achterhalen waar het fout gaat.
Ook heb ik een watchdog geprogrammeerd die bij een eventuele crash de arduino opnieuw opstart.
Nadeel hiervan is dat eventuele aangepaste parameters verloren gaan.
Dit is te ondervangen door deze waarden in het eeprom geheugen te schrijven.

Verder is toegevoegd een anker/diefstal alarm.
Hierbij wordt er een sms gestuurd zodra de boot buiten een vooraf gedefinieerde cirkel komt.
Iemand nog een goed idee om eenvoudig de gps coördinaten te filteren? (ze verspringen momenteel nogal)

Verder ga ik een paneeltje inbouwen met een display en wat knoppen, zodat ik ook zonder een sms te versturen bepaalde instellingen kan aanpassen.
Ook komt daar een knop waarmee ik kan kiezen of de aansturing van de kachel via de arduino loopt.
Het is nogal vervelend als de kachel niet aan kan omdat de arduino niet functioneert.
Thalassa
Hunter 27
Laatst bewerkt: 03 sept 2019 10:30 door PvO.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 03 sept 2019 13:40 #1079699

 • Woody130
 • Woody130's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1287
Het valt mij ook op dat mijn BMS het inderdaad weken achter elkaar doet en er dan plotseling mee stopt. Even aan en uitzetten en dan gaat hi weer voor weken. In het interval waarmee hij er mee stopt is geen patroon te herkennen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 03 sept 2019 13:51 #1079705

 • roozeboos
 • roozeboos's Profielfoto
 • aanwezig
 • Gebruiker
 • Berichten: 18459
Software ontwerpen voor modems is lastig. En wordt vaak onderschat.
Heb daar veel ervaring mee inmiddels. Ieder type heeft weer zijn eigen probleempjes. :(

Zou vooral voorstellen om de seriele verbinding met het modem te monitoren en te analyseren. Gebruik de extended foutcodes.
Ontwerper van de RoosMux, en andere apparaatjes.
En sponsor alhier.
www.star-tracking.com www.star-safety.com www.viax.nl

It's been said that a boat is a vessel continually looking for ways to sink itself..
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 03 sept 2019 15:16 #1079739

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
roozeboos schreef :

Zou vooral voorstellen om de seriele verbinding met het modem te monitoren en te analyseren. Gebruik de extended foutcodes.

De communicatie met het modem wordt gedaan via de gsm bibliotheek.
Om die te monitoren moet ik daar dus ingaan ingrijpen.
Vandaag is de arduino gecrasht.
Gelukkig heeft de watchdog de arduino weer netjes herstart en werkt alles weer gewoon door.
Vanavond naar de boot om in het log te kijken waar het fout is gegaan.
Vandaar dan weer eens verder kijken.
Thalassa
Hunter 27
Laatst bewerkt: 03 sept 2019 15:16 door PvO.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 03 sept 2019 17:25 #1079794

 • Woody130
 • Woody130's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1287
Hoe weet je dat ie gecrasht is?

Gepost met de officiële Zeilersforum-app
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 03 sept 2019 21:20 #1079868

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
Woody130 schreef :
Hoe weet je dat ie gecrasht is?

Gepost met de officiële Zeilersforum-app

Bij het opstarten van de arduino krijg ik een sms.
De enige manier dat de arduino vanzelf opnieuw opstart is als de watchdog ingrijpt.
Thalassa
Hunter 27
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 04 sept 2019 12:12 #1079985

 • Ilex
 • Ilex's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 4831
Heb, omdat ik het idee interessant vind, het topic doornomen en ik snap er geen ballen van :silly:
Geweldig al die termen en afkortingen!

"Effe" googlen :lol:
I have finally discovered what's wrong with my brain:
on the left side there is nothing right,
and on the right side there is nothing left!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 04 sept 2019 16:34 #1080109

 • PietO
 • PietO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 240
Mogelijk totaal niet relevant, maar toch het volgende: mijn alarm-systeem dat jarenlang oke werkte, kreeg storingen (vastlopers / restart nodig) die eerst 1x per maand maar steeds vaker optraden. Uiteindeljk zelfs 1 nacht on-line was voldoende voor de vastloper.

Natuurlijk van alles hardware matig onderzocht (zelfs extra koelsleuven in behuizing), maar uiteindelijk bleek de vervanging van de SIM-kaart (nee, geen contact probleem) de oplossing. SIM-kaarten kunnen VEROUDEREN!!! Afhankelijk hoe Arduino / firmware met niet goed werkende SIM-kaarten omgaan, kunnen vreemde zaken optreden. Dus . . . . . een andere SIM-kaart kan mogelijk een oplossing bieden als het ooit goed werkte.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 05 sept 2019 10:25 #1080351

 • Woody130
 • Woody130's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1287
Ilex schreef :
Heb, omdat ik het idee interessant vind, het topic doornomen en ik snap er geen ballen van
Geweldig al die termen en afkortingen!

"Effe" googlen
Welke termen wil je weten?

Gepost met de officiële Zeilersforum-app
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 10:31 #1081966

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
Na diverse aanpassingen in de GSM library van de modem lijkt het nu stabiel te draaien.
De arduino bijna 3 dagen geleden opgestart en sindsdien komt er elke 10 minuten een update van de gemeten data binnen op de webserver.
In de bibliotheek zaten diverse 'while loops' met als voorwaarde een reactie van de modem.
Deze reactie komt blijkbaar niet altijd waardoor de loop nooit verlaten wordt.
In deze 'while loops' heb ik een teller toegevoegd die, bij uitblijvende reactie van de modem, de loop beëindigd.
Als er interesse is in de aangepast bibliotheek kan ik de gewijzigde bestanden hier wel delen.(denk ik)
Thalassa
Hunter 27
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 12:56 #1082021

 • Woody130
 • Woody130's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1287
Nou die aanpassing zou ik graag proberen. Ik heb het idee dat wanneer de ontvangst slechter wordt (verder weg van de GSM-paal) ik last ga krijgen van een hangende library.

Ga je de aangepaste library niet terugleveren aan de Arduin community?
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 13:02 #1082024

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
Woody130 schreef :
Nou die aanpassing zou ik graag proberen. Ik heb het idee dat wanneer de ontvangst slechter wordt (verder weg van de GSM-paal) ik last ga krijgen van een hangende library.
.
Die indruk heb ik ook, ik stuur ook de sterkte van het antennesignaal naar mijn server en net voordat de arduino vast liep daalde de sterkte.

Ga je de aangepaste library niet terugleveren aan de Arduin community?
Ik zou niet weten hoe dat werkt.

Ik zal vanavond eens kijken of ik de bestanden geplaatst krijg.
Thalassa
Hunter 27
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 13:37 #1082040

 • roozeboos
 • roozeboos's Profielfoto
 • aanwezig
 • Gebruiker
 • Berichten: 18459
Dat is is het nadeel van het gebruiken van een library. Je moet maar afwachten hoe de programmeur de code ontworpen heeft.
While loop zonder timeout is not done naar mijn mening.
Bovendien is het niet zo ingewikkeld om het modem gewoon rechtstreeks via de seriële poort aan te sturen en uit te lezen. Het is wel wat werk, dat wel.
Maar goed, als het zo werkt dan is het wel zo makkelijk.
Ontwerper van de RoosMux, en andere apparaatjes.
En sponsor alhier.
www.star-tracking.com www.star-safety.com www.viax.nl

It's been said that a boat is a vessel continually looking for ways to sink itself..
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 14:16 #1082056

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
roozeboos schreef :
Dat is is het nadeel van het gebruiken van een library. Je moet maar afwachten hoe de programmeur de code ontworpen heeft.
While loop zonder timeout is not done naar mijn mening.
Bovendien is het niet zo ingewikkeld om het modem gewoon rechtstreeks via de seriële poort aan te sturen en uit te lezen. Het is wel wat werk, dat wel.
Maar goed, als het zo werkt dan is het wel zo makkelijk.
Om de modem rechtstreeks aan te sturen heb ik wel even overwogen.
Maar ik vermoed dat die weg meer tijd zou hebben gekost dan dat het nu heeft gekost.
Thalassa
Hunter 27
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 14:19 #1082059

 • Woody130
 • Woody130's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1287
Gebruik jij nooit libraries, Chris?Gepost met de officiële Zeilersforum-app
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 14:23 #1082063

 • roozeboos
 • roozeboos's Profielfoto
 • aanwezig
 • Gebruiker
 • Berichten: 18459
Dat ligt aan het project. Maar in het algemeen doe ik seriële comms helemaal zelf.
Maar ik ga niet zelf een tcp stack ontwerpen natuurlijk.
RoosMux en Multiview gebruiken geen libraries en ook geen OS.
Ontwerper van de RoosMux, en andere apparaatjes.
En sponsor alhier.
www.star-tracking.com www.star-safety.com www.viax.nl

It's been said that a boat is a vessel continually looking for ways to sink itself..
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 17:11 #1082134

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
Hierbij de aangepast bestanden.
Alleen even de txt extensie verwijderen.

Let op, er staan nog diverse print statements naar het debug venster in de code.
Ook staan er diverse watchdog reset aanroepen in.
Ook wordt daarvoor in elke file de watchdog bibliotheek geladen.
Beide kunnen eventueel worden verwijderd.

Als Arduino IDE gebruik ik 1.6.4.
Bij andere versies werkt het opvragen van de signaalsterkte/netwerk naam niet.

Als er nog vragen zijn hoor ik het wel.
Thalassa
Hunter 27
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 10 sept 2019 17:19 #1082139

 • Woody130
 • Woody130's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1287
Dank. Ik ga het eens bekijken.

Daan
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

BMS (boat monitoring system) 20 sept 2019 17:49 #1085353

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 3591
Het BMS gaat uitgebreid worden met een eigen scherm en de mogelijkheid de kachel buiten de arduino om in te schakelen.
Wel zo fijn als het koud is en het BMS niet wil werken.Thalassa
Hunter 27
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.283 seconden
Gemaakt door Kunena
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl