Welkom  

   

Mijn Menu  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Onderwerp/categorie

Als je een nieuw onderwerp start, gebruik dan een duidelijke, bondige titel die de inhoud duidelijk maakt en plaats het bericht in de juiste categorie. Hiermee waarborgen we de orde en de overzichtelijkheid van het forum. Zeilersforum.nl behoudt het recht om een onderwerptitel te veranderen, het onderwerp naar de juiste categorie te verplaatsen of zelfs geheel te verwijderen.

 


Inhoud berichten

Met betrekking tot de inhoud van de onderwerpen en berichten zal het volgende bij plaatsing in het forum verwijderd worden en, indien nodig, ook verwijdering van het gebruikersaccount tot gevolg hebben:

 • Racistisch of discriminerend materiaal
 • Vloeken, intimidatie, manipulatie, schelden en agressief, uitlokkend en onwelvoeglijk taalgebruik
 • Onsmakelijk, gewelddadig of schokkend materiaal
 • Pornografisch of erotisch getint materiaal
 • Auteursrechtelijk beschermd materiaal of links daar naar toe
 • Programmatuur of scripts die schade kunnen veroorzaken aan computers (virussen)
 • Enquêtes met een commercieel doel (enquêtes met bijvoorbeeld een studiedoel of van een non-profit organisatie zijn wel toegestaan, mits watersportgerelateerd en na voorafgaande toestemming van Zeilersforum.nl).

Projecten

De volgende regels zijn aanvullend van toepassing op de projecten sectie:

 • Topics in de sectie ‘projecten’ zijn primair bedoeld voor het beschrijven van het project door de Topic Starter (TS);
 • Reacties in een projecttopic, zowel van de TS als van andere forumleden, zijn alleen toegestaan voor zover ze direct betrekking hebben op de projectinhoud. Discussies over alle andere zaken zijn niet toegestaan en worden elders op het forum gevoerd, al dan niet met een verwijzing naar het project in kwestie. Als je twijfelt of iets als ‘project’ kan worden aangemerkt overleg vooraf even met één van de mods. Zij helpen je graag hierbij. Lees ook deze post voor een nadere toelichting;
 • Topics of posts die naar mening van de mods niet passen in de projecten sectie zullen door de mods verplaatst of verwijderd worden;
 • Per topic wordt in principe slechts één (deel)project beschreven. Vergelijkbare of gerelateerde projecten worden ieder in een eigen topic beschreven, bij voorkeur met een link naar elkaar;
 • De topictitel dient kernachtig het project te omschrijven om zoeken te vereenvoudigen.

Gedragsregels

Lees voor het plaatsen van een reactie eerst de berichten goed door, dit voorkomt veel irritaties. In het forum zijn de volgende algemeen geldende regels van kracht:

 • Quote niet het eerste of tweede voorafgaande bericht.
 • Quote liefst niet het gehele bericht maar bv alleen de zin waar je op doelt.
 • Wanneer je een nieuw onderwerp plaatst, gebruik dan een duidelijke titel die de inhoud van je bericht beschrijft.
 • Het gebruiken van foto's in het quoten is niet toegestaan. Verwijder deze uit de quote.
 • Plaats geen meerdere berichten achter elkaar. Je kunt je vorige post bewerken (gedurende een bepaalde tijd).
 • Blijf 'on topic'; d.w.z. wijk niet teveel af van het betreffende onderwerp.
 • Gebruik niet onophoudelijk HOOFDLETTERS, emoticons ed. in je berichten, en gebruik Algemeen Beschaafd Nederlands.
 • Plaatsen van veel nietszeggende berichten achter elkaar is verboden.
 • Doe je niet voor als iemand anders (bijvoorbeeld door het creëren van verschillende accounts).
 • Zeilersforum.nl is geen reclamebord. Commerciële berichten zijn alleen alleen (beperkt) voor onze sponsoren toegestaan. 
 • Wees niet aanstootgevend in je berichten.
 • Het forum is niet bedoeld om ruzies uit te vechten, voorkom dus ook dat je ze op het forum start.
 • Plaats geen zaken die betrekking hebben op het privé-leven van iemand anders.
 • Vermeld bij aanhalen van teksten de bron (indien bekend), je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je bericht.
 • Wanneer men een foto / afbeelding / bijlage in een bericht plaatst zal deze naar behoren moeten werken.
 • Rapporteer "verdachte" zaken (spam bijvoorbeeld) via de knop 'Rapporteer aan moderator' onder de fout geachte post. De moderators ruimen snel genoeg op. 

 

 


Bewerken/sluiten/verwijderen van bijdragen

Zeilersforum.nl behoudt het recht om bijdragen van gebruikers te bewerken, sluiten of verwijderen als de bovengenoemde regels niet worden nageleefd. Daarnaast mogen ook bijdragen die inhoudelijk niet bij het forum en/of haar doelstelling passen bewerkt, gesloten of verwijderd worden. Als een bijdrage bewerkt, gesloten of verwijderd is dan kan hier persoonlijk uitleg bij worden gegeven als daarom per e-mail wordt gevraagd.

 


Blokkeren van gebruikers

Als een gebruiker nadat zijn/haar account verwijderd is, zich opnieuw aanmeldt en zich met dezelfde praktijken bezighoudt als voor zijn/haar verwijdering, behoudt Zeilersforum.nl het recht om dit betreffende lid, zonder verdere waarschuwing, te blokkeren. Dit kan consequenties hebben voor de andere computergebruikers, deze kunnen dan ook niet meer via die computer op onze website inloggen. Denk dus niet alleen aan jezelf! De geblokkeerde gebruiker heeft de mogelijkheid om Zeilersforum.nl een email te sturen wanneer hij/zij het er niet mee eens is en hier goede redenen voor heeft. Bij het herhaaldelijk uiten van op personen en/of organisaties gerichte grove beledigingen, discriminerende opmerkingen, bedreigingen in welke vorm dan ook, wordt door Zeilersforum.nl hierover justitie geïnformeerd en zullen bijbehorende gegevens van de gebruiker worden overgedragen aan justitie.

 


Verwijderen van gebruikers

Als door een gebruiker één of meerdere van bovenstaande regels niet wordt nageleefd behoudt Zeilersforum.nl het recht om het betreffende account zonder waarschuwing te verwijderen. Als een gebruiker verwijderd is kan deze persoonlijk uitleg vragen door middel van het sturen van een e-mail aan het beheer.

 


Aansprakelijkheid

Zeilersforum.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door gebruik van de website of de tijdelijke onmogelijkheid deze website te raadplegen. Zeilersforum.nl is in geen geval auteursrechtelijk aansprakelijk voor content geplaatst door onze bezoekers. Wij proberen de geposte berichten zo goed mogelijk te zuiveren van enige vorm van overtredingen. Zeilersforum.nl is in geen geval aansprakelijk voor evenementen die op het forum of door bezoekers van het forum worden georganiseerd.


Privacy

Voor het gebruik van onze website is het onvermijdelijk dat u enige persoonlijke gegevens achterlaat. Het staat u volledig vrij gegevens te verstrekken aan Zeilersforum.nl. Wanneer gegevens worden verstrekt, zullen deze zorgvuldig en zo anoniem mogelijk worden behandeld. Zeilersforum.nl stelt geen gegevens van haar gebruikers aan derden ter beschikking, behoudens in het geval wanneer Zeilersforum.nl op grond van wetgeving verplicht is om gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. U kunt hierbij denken aan het verstrekken van uw persoonsgegevens, maar ook aan het beschikbaar stellen van de inhoud van (een geselecteerd gedeelte) van de database of logs. U kunt er echter vanuit gaan dat Zeilersforum.nl hierbij de grootste voorzichtigheid in acht neemt en telkens controleert of aan alle wettelijke vereisten is voldaan.

 


Wijzigingen

Zeilersforum.nl behoudt het recht deze tekst te wijzigen zonder opgaaf van reden. Aan deze tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 


Samenstelling forumbeheer

Omdat de mensen achter dit forum natuurlijk niet altijd aanwezig kunnen zijn zou het op prijs worden gesteld als de medeforumleden ook een oogje in het zeil willen houden. Mocht je iets tegenkomen wat niet door de beugel kan, geef dit dan aan bij de moderators of het forumbeheer. Dat kan middels een e-mail, Persoonlijk Bericht, het gebruik van de knop Rapporteer onder de betreffende post, of een post in de categorie Moderator Feedback.

 

Login om te antwoorden
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl