Welkom  

   

Mijn Menu  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Welkom, Gasten

Onderwerp: vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 08:59 #1313260

Heb je iets getekend en heb je rechtsbijstand? Als je niets getekend heb zou ik het via rechtsbijstand voor de rechter laten komen als berger de factuur niet aanpast aan 30 minuten bijstand. Laat berger maar procederen en laat de rechter oordelen. Een rechter zal korte metten maken met het misbruik maken van een gezinnetje in nood en aanbieden ongevraagde dienst met verkeerde informatie

Voor alle mensen die regeltjes napluizen en denken dat de berger in zijn recht staat bedenk dat het Nederlands recht redelijk bijzonder is want een rechter zal ook rekening houden met " redelijkheid en billijkheid " .

Ijsselmeer en omgeving is echt irritant. ""bergers"" die argeloze in problemen verkerende recreanten een poot uitrekken op veilig water (op de rivieren of Noordzee kust zie je dit soort dubieuze praktijken niet). Succes ermee
Laatst bewerkt: 10 aug 2021 09:54 door account op verzoek verwijderd 2. Reden: wanpraktijken
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 09:19 #1313278

Laatst bewerkt: 10 aug 2021 09:23 door keeszeiler.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 09:21 #1313280

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
Hier is al eens een zeer uitvoerig draadje over geweest.

Toch een paar dingen. Uit de post blijkt niet hoe hoog de nota was, dus kan ook niemand beoordelen of dit redelijk is of niet. Voor de redelijkheid van het bergingsloon maakt het overigens niets uit of dit door de verzekering of uit privé moet worden betaald.

Er is wel wat jurisprudentie over redelijk bergingsloon, waarbij naast de tijd die besteed is, ook de aard van het gebruikte materieel meespeelt en de waarde van het geborgen schip. Tip: kijk eens op rechtspraak.nl en zoek naar hulploon/bergingsloon. Vergelijk de beschrijvingen in de daar gevonden uitspraken met de nota die ontvangen is van Lima, en houdt buiten het werk ook rekening met de waarde van het geborgen schip.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 09:23 #1313282

 • CeesS
 • CeesS's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 4463
Nog een draadje
zeilersforum.nl/index.php/foru...dienst-kosten#661288

En een rechterlijke uitspraak waarin een oorspronkelijke vordering van de 'redder' wordt verlaagd van bijna 4000 € tot 800 € :

uitspraken.rechtspraak.nl/inzi...I:NL:RBNNE:2013:4101

'Naar het oordeel van de kantonrechter heeft [A] gezien het feit dat de door hem ingevolge de sleep- en hulpverleningsovereenkomst geboden hulp een gunstig resultaat heeft gehad, namelijk het vlottrekken van het zeilschip, in beginsel wel recht op een redelijk hulploon ten bedrage van € 800,00. Ter bepaling van dit bedrag heeft de kantonrechter, naast het gunstige resultaat, mede in aanmerking genomen dat een zekere mate van gevaar aanwezig was, dat [A] inspanningen heeft geleverd om het schip vlot te trekken en dat [A] in dezen kosten heeft gemaakt en tijd heeft besteed - waarbij de kantonrechter met betrekking tot de tijdsduur het midden houdt tussen de door [C] genoemde 10 minuten en de door [A] genoemde 2,5 uren'
Laatst bewerkt: 10 aug 2021 09:38 door CeesS. Reden: uitspraak toegevoegd
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 09:26 #1313284

Dat laatste is niet noodzakelijk altijd waar wbt rechtspraak (waarde eigen boot). Daarnaast zijn de omstandigheden hoe de dienst tot stand kwam relevant (ongevraagd/ misleiding).
Laatst bewerkt: 10 aug 2021 09:27 door account op verzoek verwijderd 2.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 09:41 #1313292

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
De rechtbank Rotterdam heeft in een uitspraak van 3 juli 2020 ecli:nl:rbrot:2020:9906 de criteria heel mooi opgesomd:

Nu sprake was van gevaar, heeft eiseres recht op hulploon. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, mocht de schipper van de “ [naam vaartuig 1] ” er niet vanuit gaan dat de door de schipper van de “ [naam vaartuig 2] ” geboden hulp om niet was. Ingevolge artikel 8:563 BW wordt het bedrag van het hulploon vastgesteld rekening houdend met de volgende criteria:

a. de geredde waarde van het schip en de andere goederen;

b. de vakkundigheid en inspanningen van de hulpverleners, betoond bij het voorkomen of
beperken van schade aan het milieu;

c. de mate van de door de hulpverleners verkregen gunstige uitslag;

d. de aard en ernst van het gevaar;

e. de vakkundigheid en inspanningen betoond door de hulpverleners bij de redding van het
schip, de andere zaken en mensenlevens;

f. de door de hulpverleners gebruikte tijd, gemaakte kosten en geleden verliezen;

g. het risico van aansprakelijkheid en andere door de hulpverleners of hun uitrusting gelopen
risico's;

h. de snelheid van de verleende diensten;

i. de beschikbaarheid en het gebruik van schepen of andere voor hulpverlening bestemde
uitrusting;

j. de staat van gereedheid alsmede de doelmatigheid en de waarde van de uitrusting van de
hulpverleners.


Soms is de rechtbank heel vriendelijk zoals ECLI:NL:RBROT:2020:9946, waarin met € 350,= werd volstaan voor het lostrekken van een scheepje dat vastliep naast de geul bij Gaast, maar dat is niet altijd zo. In principe is er geen wezenlijk verschil tussen hulpverlening aan beroepsvaart of aan pleziervaart, de criteria zijn gelijk.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 09:46 #1313294

je bevestigd dus dat waarde eigen boot niet altijd meetelt zoals je eerder wel suggereerde. Je weet vast ook wel wat de hoogte was van de originele factuur die door de rechter terug gezet is naar 350 euro ? Deel dat ook even als je volledig wilt zijn. Goed voorbeeld van toepassing redelijkheid en billijkheid.
Laatst bewerkt: 10 aug 2021 09:48 door account op verzoek verwijderd 2.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 09:54 #1313295

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
Neen dat bevestig ik niet. De opsomming in uitspraak is nevengeschikt. Dat wil inderdaad zeggen dat de rechter met geen van de omstandigheden rekening moet houden, maar dat zij wel allemaal mee kunnen en mogen tellen. Daarenboven is het niet voor niets dat de rechtbank de waarde van het schip als eerste noemt. Dat heeft een rechtshistorische achtergrond uit het ontstaan van de bepaling, vroeger gold dat men niet meer aan de zee kon verliezen, dan men er aan had toevertrouwd, maar heeft ook redelijkheidsgronden. Als de eigenaar van een jacht van vele tonnen heeft een groter belang dan de eigenaar van en een polyvalk bij een succesvolle berging. Bij de beoordeling van redelijkheid van de factuur is het de verstandig hier rekening mee te houden.

Ik ontken overigens nergens dat er bergers zijn die te ruim rekenen. Ik geef alleen aan er meer factoren zijn dan alleen de bestede tijd.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Laatst bewerkt: 10 aug 2021 10:02 door Solo. Reden: typo
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 09:56 #1313296

beetje vergezocht, de Zuiderzee bestaat niet meer sinds aanleggen afsluitdijk.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 10:05 #1313297

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
Lees de parlementaire geschiedenis van boek 8 eens, dan ziet u de herkomst van de betreffende bepaling.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 10:14 #1313299

Solo schreef :
Lees de parlementaire geschiedenis van boek 8 eens, dan ziet u de herkomst van de betreffende bepaling.
dan ziet "u" ook dat voor de rechter laten komen als de factuur nu duizenden euro,s is wel degelijk zinvol is gezien de jurisprudentie. Fijn dat we het eens zijn.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 10:27 #1313300

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
Anders dan u stelt heb ik ook nergens gezegd dat dit niet het geval is. Ik heb slechts een paar dingen aangestipt. Voor de hoogte van de factuur is niet van belang wie die moet betalen, verzekeraar of eigenaar. Voor de niet vooraf geconformeerde prijs van hulpverlening is een "redelijke" prijs verschuldigd. Voor de bepaling daarvan zijn vele factoren belangrijk, zie de voorgaande uitspraak. Het enige dat ik gedaan heb is waarschuwen tegen de redenering dat alleen de hoeveelheid werk bepalend is, en dat ook met andere factoren rekening gehouden moet worden. De 350 euro uitspraak is een heel gunstige voor de eigenaar, maar er zijn er ook die minder gunstig zijn. De les is: maak vooraf afspraken, en als dat niet gaat reken je niet rijk, maar houdt rekening met alle hiervoor genoemde omstandigheden. Verder een waarschuwing, de invulling aan het begrip "redelijkheid en billijkheid" die de rechter geeft is bepaald niet altijd gelijk aan de invulling die de direct betrokkene daaraan geeft, of dit nu de berger is of de getroffene.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 10:48 #1313304

Nog een tip : installeer de KNRM app op alle telefoons van frequent meevarenden en het hulp telefoon nummer van de KNRM op je telefoon. Neem nooit een lijn aan van ongevraagd opduikende r...redders (tenzij je zwart op wit een redelijke sleepvergoeding afspreekt) en wacht rustig op de knrm op dit water. Het situatie plaatje hieronder spreekt voor zich B)


Laatst bewerkt: 10 aug 2021 10:57 door account op verzoek verwijderd 2.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 11:09 #1313311

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
Een geweldige organisatie! Hierdoor is de gemiddelde watersporter wel enorm verwend. Als men de enorme begroting van de KNRM ziet is ook duidelijk dat bergen niet gratis is, zelfs niet als is het grootste deel van hun mensen vrijwilliger, reden te meer om die club te steunen met een donatie!
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 11:13 #1313313

 • JB-NL
 • JB-NL's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 2955
Solo schreef :
Een geweldige organisatie! Hierdoor is de gemiddelde watersporter wel enorm verwend. Als men de enorme begroting van de KNRM ziet is ook duidelijk dat bergen niet gratis is, zelfs niet als is het grootste deel van hun mensen vrijwilliger, reden te meer om die club te steunen met een donatie!

Zeer mooie vrijwilligers organisatie. Diverse keren met ze mogen oefenen, indrukwekkend en profesioneel

JB
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 12:27 #1313331

 • Joop66
 • Joop66's Profielfoto
 • aanwezig
 • Gebruiker
 • Berichten: 7908
En met dit verhaal vragen de roofredders zich af waarom ze zo genoemd worden?

Dit is geen incident.

Je zou aangifte moeten doen van piraterij.

Misleiding 1: Komt goed met de verzekering. Het is inmiddels MEER DAN GENOEG bekend dat t dat niet komt. Ook bij de roofredders.

Misleiding 2: Geen gespecificeerde factuur. Misschien net niet formeel zo, maar dit is bewust en uiterst onprofessioneel, bewust nalatig.

Ook nog niet op aanvraag. Dus niet uitgevaren voor TS, maar gewoon op eigen initiatief langsgekomen.

Dit naam van dit "bedrijf" komt hier op t forum net te vaak langs.

Wat te doen:

1: rechtsbijstand verzekering inschakelen.
2: Niet betalen voor er een duidelijke factuur is.
3: Onderhandelen. Dreigen aangifte te doen van piraterij.
4: Schrijf een zo gedetailleerd mogelijk verslag van wat er gebeurd is. Plaats, omstandigheden, wat er gezegd is, volgens jou, volgens je bemanning.
5: Als zij het willen laten voorkomen, wens ze veel plezier.

Ik heb even gekeken op rechtspraak.nl

Als je dan zoekt op "hulploon" en "jacht" kom je alleen maar uitspraken tegen waarbij de rechter een lager sleepbedrag toewijst dan eerder gevraagd.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 13:19 #1313349

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
Zonder mij nu op te werpen als verdediger van bergingsondernemers is de bijdrage van Joop66 toch wel een tikje ongenuanceerd.

De opmerking komt wel goed met de verzekering kan misleidend zijn, maar de eigenaar van het schip wordt ook geacht zelf te weten of hij verzekerd is, en zo ja waarvoor.
Het sturen van een ongespecificeerde factuur is geen misleiding, zeker niet gezien alle criteria die er zijn voor een redelijk hulploon.

Piraterij kennen wij als strafbaar feit in artikel 381 Sr e.v. zeeroof en daar voldoet het gedrag van de meest slechte berger echt niet aan, dus dreigen met aangifte op dat punt is niet zinvol.

Dat er bijna alleen gepubliceerde rechtspraak is waarbij de vordering wordt verlaagd is niet verwonderlijk. Als de factuur redelijk is wordt er meestal niet over geprocedeerd, en als er al over geprocedeerd wordt is de uitspraak vaak zo standaard dat publicatie niet zinvol is. Excessen van bergingsondernemers worden door de rechtbank terecht teruggefloten.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Laatst bewerkt: 10 aug 2021 13:20 door Solo. Reden: typo
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 13:32 #1313352

 • sy helios
 • sy helios's Profielfoto
 • aanwezig
 • Gebruiker
 • Berichten: 12883
advocaat ofzo?
Helios is de zonnegod, Zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia, broer van Selene (Maan) en Eos (dageraad). Met zijn zonnewagen rijst hij bij dageraad op uit de Okeanos, rijdt langs de hemelkoepel en verdwijnt `s avonds in het westen weer in de oceaan.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 13:41 #1313357

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
Heel goed gezien, maar dat heeft er niets mee te maken. Ik vind het gewoon jammer als mensen zich ongenuanceerd uitlaten op het forum, dat komt de kwaliteit van het forum niet ten goede. Hoe genuanceerder en hoe beter gedocumenteerd berichten zijn, hoe meer men aan het forum heeft. Aan niet onderbouwde emoties heeft niemand iets. Ik vind het plezierig als ik onderbouwde reacties lees over techniek, daar ben ik leek in, en geef als er een onderwerp is dat op mijn terrein ligt ook graag een onderbouwde mening.

Zo is het advies om het maar op een zaak aan te laten komen heel ongenuanceerd, en niet zonder risico, zeker niet omdat procederen in Nederland kostbaar is, en ook bij winst de kostenveroordeling vrijwel nooit kostendekkend is. Vandaar dat ik wijs op het feit dat enigen nuance nuttig is.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Laatst bewerkt: 10 aug 2021 13:45 door Solo. Reden: typo
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 13:47 #1313360

 • Knoet
 • Knoet's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 2127
Alle respect voor je nuance, maar ik ben het met Joop66 eens dat de naam van de berger in kwestie al te vaak in deze context voorbij is gekomen. De bergersbranche heeft ook geen belang bij rotte appels lijkt me.
Bert
Spækhugger
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 13:54 #1313361

Knoet schreef :
De bergersbranche heeft ook geen belang bij rotte appels lijkt me.

Precies, aasgieren en roofredders kunnen ze missen als kiespijn.
"You means de Womens' Libromatium Movenint done created de uncontrollable urgement to play dingle-dangle-dingle wit de personal requipment of yo own gender?" Zappa, Thing Fish
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 14:00 #1313365

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1710
Met dit laatste ben ik het volkomen eens. Geen enkele branche heeft belang bij slechte beroepsgenoten. De vraag is hoe dat aangepakt moet worden. Hier ligt m.i. een taak voor het watersportverbond, maar ook voor de verzekeraars, zo blijkt deze berger samen te werken met www.vaarzeker.nl/. Ik neem aan dat deze organisatie andere bedragen aan hen betaalt. Ik denk echter niet dat ongenuanceerde adviezen op een forum het probleem oplossen. Bovendien hoort men daar altijd maar één kant van het verhaal, en wellicht nog gekleurd ook.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 14:11 #1313368

 • jerry
 • jerry's Profielfoto
 • aanwezig
 • Gebruiker
 • Berichten: 6806
Hebben de bergers geen brancheorganisatie? Er moeten toch ook Algemene Voorwaarden zijn met daarin een bepaling over geschillen? Vaak biedt arbitrage uitkomst of is zelfs voorgeschreven. Het gaat danmeestal om gebieden waar rechters met toepassing van de wet niet goed uit komen. Met arbitrage heb ik jarenlange ervaring, maar dit terzijde.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 14:14 #1313370

Solo schreef :

Zo is het advies om het maar op een zaak aan te laten komen heel ongenuanceerd, en niet zonder risico, zeker niet omdat procederen in Nederland kostbaar is, en ook bij winst de kostenveroordeling vrijwel nooit kostendekkend is.
ik neem aan dat dit aan mij gericht is omdat ik adviseerde dat indien TS niet getekend heeft en rechtsbijstand heeft dit voor de rechter te laten komen om de factuur terug te brengen naar een redelijk bedrag (niet gerelateerd aan bootwaarde). De jurisprudentie is er. Je eigen bijdrage is helaas ongenuanceerd door te beweren dat er kosten voor TS zouden zijn als gevolg van verdediging in rechtzaal via rechtsbijstand. Je argumentatie en bangmakerij is niet op feiten gebaseerd. Advocaat of niet

edit: fijne bijdrage over vaarzeker trouwens, ben je wel objectief hier ? Dubieus
Laatst bewerkt: 10 aug 2021 14:26 door account op verzoek verwijderd 2. Reden: Vaarzeker
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 10 aug 2021 14:16 #1313372

Solo schreef :
zo blijkt deze berger samen te werken met www.vaarzeker.nl/. Ik neem aan dat deze organisatie andere bedragen aan hen betaalt.

Even kijken of het niet dezelfde schurk is?"You means de Womens' Libromatium Movenint done created de uncontrollable urgement to play dingle-dangle-dingle wit de personal requipment of yo own gender?" Zappa, Thing Fish
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.164 seconden
Gemaakt door Kunena
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl