Welkom  

   

Mijn Menu  

   

What's Up  

Geen evenementen
   

Wedstrijd  

Geen evenementen
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Welkom, Gasten

Onderwerp: vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 12 aug 2021 19:37 #1314281

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1709
Zie hier het artikel 8:563 BW
Lees met name het eerste deel van lid 2 dat geeft de reden voor het bestaan van hulploon en lid 4 waarin het verband tussen de maximale hoogte en de waarde van het geredde wordt gelegd. Er staat nergens dat dit alleen voor professionele bergers geldt. Lid 2 zegt ongeacht de volgorde, maar lid 4 geeft wel weer een link naar de waarde, namelijk als maximum.


Afdeling 2. Hulpverlening
Artikel 563
1.Het bedrag van het hulploon wordt vastgesteld bij overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan door de rechter.
2.Het hulploon wordt vastgesteld met het oog op het aanmoedigen van hulpverlening, rekening houdend met de volgende criteria ongeacht de volgorde waarin zij hieronder zijn opgesomd:
a. de geredde waarde van het schip en de andere goederen;
b. de vakkundigheid en inspanningen van de hulpverleners, betoond bij het voorkomen of beperken van schade aan het milieu;
c. de mate van de door de hulpverleners verkregen gunstige uitslag;
d. de aard en ernst van het gevaar;
e. de vakkundigheid en inspanningen betoond door de hulpverleners bij de redding van het schip, de andere zaken en mensenlevens;
f. de door de hulpverleners gebruikte tijd, gemaakte kosten en geleden verliezen;
g. het risico van aansprakelijkheid en andere door de hulpverleners of hun uitrusting gelopen risico's;
h. de snelheid van de verleende diensten;
i. de beschikbaarheid en het gebruik van schepen of andere voor hulpverlening bestemde uitrusting;
j. de staat van gereedheid alsmede de doelmatigheid en de waarde van de uitrusting van de hulpverleners;
3.Voor hulp verleend aan een schip en de zaken aan boord daarvan is het hulploon uitsluitend verschuldigd door de reder van het schip, met dien verstande dat de reder een recht van verhaal heeft jegens de andere belanghebbenden voor hun onderscheiden aandeel. Voor hulp verleend aan andere zaken is het hulploon verschuldigd door de rechthebbende op die zaken.
4.Het hulploon, met uitzondering van rente en verhaalbare gerechtelijke kosten, mag de geredde waarden van het schip en de andere goederen niet overtreffen.
5.Wanneer het hulploon mede strekt tot vergoeding van gemaakte kosten en geleden schade geeft de rechter aan welke gemaakte kosten en geleden schade dit betreft.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 12 aug 2021 20:43 #1314316

 • dolder
 • dolder's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 962
Ik heb ze ook zien liggen in die hoek, rond die drie kleine eilandjes bij Muiden. In een soort bootjes dat lijkt op de knrm. Het waren er twee en ze hielden me echt afwisselend in de gaten toen ik er voer.
Wachtend tot ik vast kwam te zitten. stelletje eikels.

Gepost met de officiële Zeilersforum-app
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 12 aug 2021 20:43 #1314317

 • dolder
 • dolder's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 962
Gepost met de officiële Zeilersforum-app
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 12 aug 2021 23:11 #1314346

Solo schreef :
Overigens heeft ook de niet professionele hulpverlener recht op hulploon. Gelukkig zijn wij ZF-ers beleefd genoeg om gratis hulp te verlenen aan andere watersporters, en beleefd genoeg om een vergoeding aan te bieden van eventuele kosten die de ander voor ons heeft gemaakt. Zodat dat geen rechtszaken zal geven.Er is juridisch verschil tussen een sleepdienst en een redding/berging:

1) hulploon is alleen van toepassing bij een redding. De redding wordt feitelijk betaald op basis van een deel van de waarde van het schip, de aanname is dan voor de verzekering dat er grotere schade (vergaan van het schip of grote schade aan het schip) is voorkomen en dat is ze geld waard;

2) een simpele sleep dient gewoon op uurtarief afgerekend te worden.


Lima (uit eigen ervaring) heeft de neiging om het bergingsverslag onjuist in te vullen, dus meer wind opgeven en een zwaardere situatie kenschetsen om aanspraak te maken op hulploon/bergingstarief en dus een sleeptarief te voorkomen.

In het geval van TS is er waarschijnlijk gewoon sprake van een sleepdienst wat los staat van de waarde van het schip en misschien 250 tot 500 euro mag kosten. Waarschijnlijk hebben ze gewoon 2.500 of meer gefactureerd.

Bij Lima werkt het overigens wel om gewoon een bedrag te noemen en te melden dat als ze niet akkoord gaan dat ze maar naar de rechtsr moeten om geld af te dwingen. Zijn echte cowboys in die zin.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 12 aug 2021 23:42 #1314348

Heb na onderstaande mailwisseling en een stevig gesprek met Tim de B van Lima 600 euro betaald, was feitelijk nog geen 10’minuten werk wat ze verricht hadden met 3bft (ipv 5/6 bft wat op bergingsverslag stond). Uiteindelijk was er sprake van een sleepdienst en niet een redding. Voor een redding moeten ze aan boord geweest zijn, het eerste wat lima dus doet is aan boord springen. Het lastige was dat ik niet aan boord was en het bemanningslid wat de retourdelivery deed vanaf medemblik na de 24 uurs dacht dat ze de knrm waren, die achteraf paar minuten later erbij was dan lima en weer wegvoer.

“Op 2 sep. 2013 om 20:40 heeft "theo bakker" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:

“Heer,

Uw voorstel is niet akkoord,

we stellen voor de rechter een redelijk tarief te laten vaststellen.

O.a. Jurispudentie van 2013 wijst erop dat U de plank misslaat.

Tevens zal ik U aansprakelijk stellen voor de schade aan de boot.

Wordt vervolgd

Afzender Theo bakker


Op 2 sep. 2013 om 20:36 heeft "Lima Delta Safety" <Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.> het volgende geschreven:

Geachte heer Bakker,


Hierbij willen wij graag op uw brief van dd 30 augustus 2013 reageren.

a) Wij hebben bij aankomst met onze boot uitdrukkelijk gevraagd of de heer Xxxx gebruik wilde maken van onze professionele diensten. Hij heeft hier positief op geantwoord. Het valt ons niet te verwijten dat iemand aanneemt dat onze diensten kosteloos zouden zijn. Voorts heeft hij hiervoor naderhand ook de sleep- hulpverleningsovereenkomst getekend, zie bijlage.
b) en c) de tarieven worden naderhand bepaald, daarom kunnen deze niet op voorhand kenbaar gemaakt worden.
d) -
e) onze tarieven zijn gebaseerd op de factoren voor de bepalingen voor hulploon en derhalve niet samen te vatten in een standaard tarievenlijst

Aangezien u aangeeft niet verzekerd te zijn danwel dit geval niet bij uw verzekeraar neer te willen leggen, zullen wij middels deze weg trachten duidelijk te krijgen hoe wij de hoogte van het hulploon bepaald hebben. De volgende factoren zijn van belang in het bepalen van het hulploon. In het rood staat onze inschatting per factor.

3.7.1 Art. 8:563 lid 2 BW bepaalt dat het hulploon wordt vastgesteld met het oog op het aanmoedigen van hulpverlening, rekening houdend met de volgende criteria, ongeacht de volgorde waarin zij zijn opgesomd:
a) de geredde waarde van het schip en de andere goederen; (geschat op â‚ xx.xxx)
b) de vakkundigheid en inspanningen van de hulpverleners, betoond bij het voorkomen of beperken van schade aan het milieu;
c) de mate van de door de hulpverleners verkregen gunstige uitslag; (het schip is zonder verdere schade losgekomen)
d) de aard en ernst van het gevaar; (aan de grond gelopen met grote kans op meer schade door golven ter plaatse, harde ondergrond met stenen)
e) de vakkundigheid en inspanningen betoond door de hulpverleners bij de redding van het schip, de andere zaken en mensenlevens;
f) de door de hulpverleners gebruikte tijd, gemaakte kosten en geleden verliezen;
g) het risico van aansprakelijkheid en andere door de hulpverleners of hun uitrusting gelopen risico's;
h) de snelheid van de verleende diensten; (ongeveer 15 minuten na melding ter plaatse, nog eens 15 minuten later was het schip los)
i) de beschikbaarheid en het gebruik van schepen of andere voor hulpverlening bestemde uitrusting;
j) de staat van gereedheid alsmede de doelmatigheid en de waarde van de uitrusting van de hulpverleners. (24/7 inzetbaarheid, purpose built reddings/bergingsvaartuig uit 2013)


Deze factoren meewegend en op basis van onze uitgebreide ervaringen in het verleden met vergelijkbare situaties, hebben wij het hulploon geschat op €1900,- ex btw. We willen u erop wijzen dat dit een bescheiden inschatting is en dat een onafhankelijk schade expert hoogstwaarschijnlijk op een hoger bedrag uit zal komen.


Wij hebben, ongeacht uw standpunten, recht op dit hulploon. Bijgevoegd bij dit schrijven treft u onze factuur aan. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van het hulploon staat het u vrij een onafhankelijke registerexpert in te schakelen.

Gezien de vijandige toon van uw correspondentie zullen wij de kortst mogelijke weg inslaan teneinde dit bedrag te incasseren. Krachtens artikel 8:571BW gaan wij ons vanaf dit moment ook beroepen op ons retentierecht op het schip en de daarop aanwezige zaken. Graag willen wij dan ook van u weten wat de huidige locatie van het schip is.Met maritieme groet,Tim de Xxxx

visitekaartje2013Van: theo bakker [Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.]
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2013 15:12
Aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp: tariefstelling dienst “
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 06:47 #1314381

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1709
Bakker geeft terecht aan dat er een verschil is tussen bergings- en sleepwerkzaamheden. Gewone sleep situaties slepen van a naar b is gewoon een overeenkomst van opdracht waar een tarief voor wordt afgesproken, dat kan vast zijn of een uurtarief, hier is geen sprake van hulploon, maar gewoon van betaling voor de opdracht, en komen de criteria van 563 helemaal niet in beeld.

Dit moet onderscheiden worden van hulpverlening hiervan is pas sprake als er enige vorm van gevaar is. Van gevaar is ingevolge HR 9 februari 1996, NJ 1996, 667 sprake wanneer een toestand bestaat van dreigend verlies, althans van ernstig nadeel, waaruit het schip zich niet door eigen kracht, niet zonder hulp van buiten, kan redden. Bij vastlopen of motorpech op groot water is daar vrij snel sprake van. Zodra er sprake is van gevaar en daarmee van hulpverlening is 563 van toepassing met de daar genoemde criteria voor hulploon. Slepen kan dus heel goed hulpverlening zijn. Als een schip geen voortstuwing heeft en dreigt vast te lopen, kan slepen hulpverlening zijn in de zin van 563. Of het al dan niet aan boord komen van de berger nu een beslissend criterium is waag ik te betwijfelen. Het kan een indicatie zijn maar is zeker niet doorslaggevend.

Overigens geldt zowel voor de gewone sleep, de opdracht, als voor de hulpverlening dat een overeengekomen tarief de hoofdregel is, en dat de discussies over het redelijke hulploon allen maar plaatsvinden als er niets is afgesproken.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 07:41 #1314403

 • Ilex
 • Ilex's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 7762
Het wordt beter en beter :)

Dus als je enkel losgetrokken wil worden, voorkom je dat een berger op jouw boot stapt, spreek je een tarief af, beleg je zelf de sleeplijn en wuif je ze uit na de klus.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 07:52 #1314406

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1709
Vooral een tarief afspreken. Als er een afgesproken tarief is, is dat bindend en ontstaat de discussie niet over de criteria, het "redelijke tarief", komt alleen in beeld als er geen overeengekomen tarief is.

Het al dan niet aan boord komen is veel minder relevant. Lostrekken - zeker als het schip niet op eigen kracht los kan komen en er gevaar voor schade is - is hulpverlening, dus is de vergoeding hulploon, maar zoals gezegd als daar een bedrag voor wordt afgesproken is dat bindend, en komen we niet in de discussie van wat redelijk is, met alle criteria waar de ZF-leden nu juist zulke problemen en uitgesproken meningen over hebben.

Het bergingsbedrijf waarvan de e-mail is gepubliceerd is wel erg ongenuanceerd door te zeggen dat geen tarief kan worden afgesproken. Ik begrijp dat het niet altijd mogelijk is een all-in tarief af te geven. Maar men weet met welk materiaal en met hoeveel man men ter plaatse is, dus het is weldegelijk mogelijk om een minimum tarief vermeerderd met een uurtarief voor de te werken uren af te geven en af te spreken.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 08:00 #1314408

 • 3Noreen
 • 3Noreen's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 13730
Het bedrijfsmodel van een berger is gebaseerd op dat ze reddingen , bergingen uitvoeren en betaalt krijgen in verhouding tot de waarde van het geredde schip. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in iets anders te doen. Ze gaan bijvoorbeeld ook niet op zoek naar een vermist 10 jarig kind wat met zijn optimist van hoger wal is weggedreven. Het bootje heeft geen relevante waarde voor hun. Dat je een leven misschien red is bijzaak. Dat is het grote verschil met de KNRM waarvoor het redden van levens de eerste prioriteit is.
Jouw persoonlijke voorkeuren doen hier niet ter zake, denk ik.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 08:06 #1314412

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1709
Het klopt dat redden de eerste prioriteit van de KNRM is, dat zij daarnaast voor watersporters ook hulpverlening en tot op zekere hoogte berging doen, en nog gratis ook is heel nobel van hen, maar daardoor zijn wij als watersporters in Nederland wel heel erg verwend! Zelf zou ik het overigens niet onredelijk vinden als het niet reddingswerk - dus de hulp verlening in minder bedreigende situaties - door de watersporter ook op de een of andere wijze vergoed zou moeten worden, de diesel en benzine van de KNRM is ook niet gratis. Wellicht zou voor dat soort zaken iets vergelijkbaars kunnen worden opgezet als de Wegenwacht.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Laatst bewerkt: 13 aug 2021 08:11 door Solo.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 08:11 #1314416

 • 3Noreen
 • 3Noreen's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 13730
Solo schreef :
Het klopt dat redden de eerste prioriteit van de KNRM is, dat zij daarnaast voor watersporters ook hulpverlening en tot op zekere hoogte berging doen, en nog gratis ook is heel nobel van hen, maar daardoor zijn wij als watersporters in Nederland wel heel erg verwend!

Dat de KNRM het gratis doet is een hardnekkig niet uit te roeien misverstand. Ze hebben een ander financiering. Ze worden betaald door donateurs.
Jouw persoonlijke voorkeuren doen hier niet ter zake, denk ik.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 08:14 #1314418

 • Solo
 • Solo's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 1709
Terechte opmerking. Laat ik mij strikter uitdrukken, de KNRM doet het OM NIET. Dat het betaald wordt uit donaties is duidelijk. Zoals hiervoor aangegeven zijn wij hierdoor wel verwend en zou ik een bijdrage niet onredelijk vinden, bij gebreke hieraan doneer ik dus maar aan de KNRM.
Navigare necesse est, vivere non est necesse
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 08:34 #1314423

 • 3Noreen
 • 3Noreen's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 13730
Zoals Google en Facebook overtuigend hebben aangetoond is het aanbieden van een dienst OM NIET een zeer goed financieringsmodel. Onze KNRM doet het ook niet slecht. Daardoor kunnen ze als private partij 24/365 hun diensten aanbieden. De verwende partij is wat mij betreft de overheid/belasting betaler die anders, zoals in andere landen alle SAR taken zou moeten uitvoeren.
Jouw persoonlijke voorkeuren doen hier niet ter zake, denk ik.
Laatst bewerkt: 13 aug 2021 08:41 door 3Noreen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 08:51 #1314427

 • ErikSnel
 • ErikSnel's Profielfoto
 • Offline
 • Admin
 • Berichten: 7039
Het grote verschil met Facebook en Google is dat in die gevallen de diensten niet OM NIET zijn, maar dat de tegenpresatie onder water is dat je allerlei informatie afstaat die je misschien niet wilt afstaan.

Ik heb het idee dat de dienst van de KNRM voor de klant echt OM NIET is, alhoewel bijna elke geredde schipper lid is of het ter plekke wordt.
Team Zeilersforum.nl

“One impossible thing at a time” - Jean Juc Picard

Leukothea, Seahorse, 30m schoener, Defender 27. Friendship 28, Victoire 34 en nu Sigma 41 Star of Earendil
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 09:15 #1314436

 • 3Noreen
 • 3Noreen's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 13730
ErikSnel schreef :
Ik heb het idee dat de dienst van de KNRM voor de klant echt OM NIET is, alhoewel bijna elke geredde schipper lid is of het ter plekke wordt.

Niet alleen dat maar ook een pleitbezorger wordt om bij mede watersporters om ook donateur te worden.
Het is denk ik van belang voor de KNRM dat er niet door de komst van bergers saggerijn ontstaat rond hulp op het water. Het is in Nederland en de UK ontzettend goed geregeld met de KNRM en RNLI en de meeste watersporters delen die mening. Dat draagt bij aan de wil om te doneren.
Jouw persoonlijke voorkeuren doen hier niet ter zake, denk ik.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 09:15 #1314437

Solo schreef :
Zie hier het artikel 8:563 BW
Lees met name het eerste deel van lid 2 dat geeft de reden voor het bestaan van hulploon en lid 4 waarin het verband tussen de maximale hoogte en de waarde van het geredde wordt gelegd. Er staat nergens dat dit alleen voor professionele bergers geldt. Lid 2 zegt ongeacht de volgorde, maar lid 4 geeft wel weer een link naar de waarde, namelijk als maximum.

[...]

Dank :) @Solo
Greetingzzz van Petra
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 09:31 #1314443

 • Joop66
 • Joop66's Profielfoto
 • aanwezig
 • Gebruiker
 • Berichten: 7877
Nachtvlinder schreef :
Het lijkt er nu op dat de berger (en niet de geborgene...) een gooi doet naar “de marktwaarde” van de reeds uitgevoerde dienst. Waarom heeft de berger hier een belangrijkere stem in dan de geborgene??

Dat ìs ook zo.

Punt is, dat door het aanpakken van de lijn, je daar "ja" tegen gezegd hebt.

Het is natuurlijk heel spannend om onervaren aan de grond te lopen. Je weet niet of en hoe je weer los komt. Ook is het waarschijnlijk niet algemeen bekend dat "de lijn aanpakken" de facto de overeenkomst bezegelt.

Zeerecht (of krom) is echt anders wat dat betreft dan landrecht.

Maar dat ik niet een volledige prijsopbouw kan opeisen, vind ik echt van de ratten besnuffeld.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 09:32 #1314445

AndreAzuree schreef :
sjoerd1981 schreef :
Klopt, maar of ik een rechtzaak kan dragen weet ik niet.

Dus voor de zekerheid toch maar een rechtsbijstand verzekering ;)

of je spaart dat geld voor die verzekering uit, en bewaart dat voor calamiteiten. Nog goedkoper....

Dat betwijfel ik. Zoals je leest schromen bergers niet om duizenden euro’s te vragen om je een stukje te slepen. Een rechtsbijstandsverzekering valt wel mee qua premie, en is ook bruikbaar voor andere geschillen buiten de watersport.

Verder ben ik donateur van de KNRM. Groot voordeel is dat mijn donatie maximaal gebruikt wordt om mede watersporters te redden/helpen. En die ongelukkigen geen grote rekening krijgen na zo’n gebeurtenis. Dat geeft een goed gevoel. Beter gevoel dan sparen tot het moment dat ík een commerciële berger nodig heb. (Al is dat financieel gezien voor mijzelf waarschijnlijk de beste oplossing..)
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 09:33 #1314446

Gelijk gedaan! goede tip!
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 12:00 #1314494

 • jerry
 • jerry's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 6789
Een beetje offtopic misschien, maar je kunt jezelf ook redden. Toen ik voor het eerst vanuit Naarden naar het Markermeer zeilde kwamen we, plat voor de wind zeilend, net buiten de vaargeul vast te zitten. Voorbij varende motorboten zwaaiden enthousiast terug en kwamen niet te hulp. Wat deden we toen: zeilen omlaag en motor vol in de achteruit. Dat hielp dus niet. Volgende actie was stevig schommelen zodat de kiel zichzelf wat ruimte verschafte. Ook de motor vol in de achteruit. Dat hielp en we zaten weer in de vaargeul. De volgende mogelijkheid zou zijn geweest: de giek naar buiten en daar aan gaan hangen zodat de boot nog schever zou gaan. Was in ons geval dus niet nodig. Er wordt ook wel gezegd de Kapiteinse aan de giek te laten hangen :laugh:
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 12:16 #1314504

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 5177
Of zoals wij een keer op de grevelingen hebben gedaan, nadat we onder grote helling waren vastgelopen, de bijboot oppompen, anker uitvaren en met behulp van een schootlier jezelf naar dieper water trekken.
Voordat alles weer opgeruimd was, waren we een paar uur verder, maar wel een paar duizend euro in de knip gehouden :laugh:
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 12:26 #1314505

 • Hans V
 • Hans V's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 4306
PvO schreef :
maar wel een paar duizend euro in de knip gehouden :laugh:

Had KNRM Ouddorp geen zin om te komen oefenen?

Waarschuwing: Spoiler! [ Click to expand ]
Dufour 405 GL

www.sailasailing.nl
Laatst bewerkt: 13 aug 2021 12:26 door Hans V.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 12:26 #1314506

 • 3Noreen
 • 3Noreen's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 13730
jerry schreef :
Een beetje offtopic misschien, maar je kunt jezelf ook redden. Toen ik voor het eerst vanuit Naarden naar het Markermeer zeilde kwamen we, plat voor de wind zeilend, net buiten de vaargeul vast te zitten. Voorbij varende motorboten zwaaiden enthousiast terug en kwamen niet te hulp. Wat deden we toen: zeilen omlaag en motor vol in de achteruit. Dat hielp dus niet. Volgende actie was stevig schommelen zodat de kiel zichzelf wat ruimte verschafte. Ook de motor vol in de achteruit. Dat hielp en we zaten weer in de vaargeul. De volgende mogelijkheid zou zijn geweest: de giek naar buiten en daar aan gaan hangen zodat de boot nog schever zou gaan. Was in ons geval dus niet nodig. Er wordt ook wel gezegd de Kapiteinse aan de giek te laten hangen :laugh:

Ook off topic. Maar ik ben daar wel eens bewust gaan ankeren om even wat aan buitenkant van mijn boot te doen. Wij steken ongeveer een halve meter met opgetrokken zwaard. Dan kan ik gewoon om mijn boot lopen om wat te doen. Binnen 10 minuten een berger. Maar die kon niet bij ons komen omdat hij te diep stak met zijn dikke oudboards. Maar wel roepen of we hulp nodig hadden. :laugh:
Jouw persoonlijke voorkeuren doen hier niet ter zake, denk ik.
Laatst bewerkt: 13 aug 2021 12:27 door 3Noreen.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 12:51 #1314514

 • PvO
 • PvO's Profielfoto
 • Offline
 • Gebruiker
 • Berichten: 5177
Hans V schreef :
Zou ook mijn eer te na geweest zijn om niet eerst zelf geprobeerd hebben weer los te komen hoor...
Precies dat, loop tegen mijn vrouw en kinderen altijd te verkondigen dat je je problemen zelf moet oplossen, als het dan zover is moet je natuurlijk wel de daad bij het woord voegen :laugh:

Daarnaast, als je het zelf doet, ben je wat meer 'in control' zeg maar.
Iedereen heeft dezelfde wind, maar niet dezelfde zeilen
Laatst bewerkt: 13 aug 2021 12:51 door PvO.
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.

vervelend redding dienst ervaring gooimeer/ijmeer 13 aug 2021 13:36 #1314523

Kunnen we geen donateur van Delta Lima worden?
geen sponsor alhier
Alleen ingelogde leden kunnen reageren.
Tijd voor maken pagina: 0.374 seconden
Gemaakt door Kunena
   
   
   
   
© Zeilersforum.nl